Tags

,

Paul Scheffer over hoe Ruttes ‘pleur op’ de samenleving splijt

Zonder wij werkt het niet (Paul Scheffer, Katern Opinie & Debat/nrc, 1 april 2017)

Het ‘doe normaal of ga weg’ van Rutte drijft mensen uit elkaar en versterkt de hokjesgeest. Reik voorbij de verschillen, betoogt Paul Scheffer. In 2050 is een op de drie Nederlanders immigrant of kind van een immigrant.

# Het is pijnlijk dat het nog steeds niet lukt om een breed gedragen idee over Nederland als immigratieland vorm te geven. Daarbij gaat het ook om symboolpolitiek: hoe verbeelden we de gemeenschap die Nederland is, met inbegrip van miljoenen migranten en hun kinderen? En juist daar gaat het mis: het lijkt erop dat het algemeen belang in de steek is gelaten en aan alle kanten is ingeruild voor een viering van eigen identiteit.

De politiek die het algemeen belang beoogt te dienen, heeft zichzelf met deze ontwikkeling onmogelijk gemaakt. ‘De’ politiek, of ‘het’ politieke bestel is met deze gang van zaken op weg naar het eigen faillissement.

# Maar het is onzin om met terugwerkende kracht van het Sinterklaasfeest een racistisch oploopje te maken.

Zo is het.

# Er zijn zeker terechte verwijten over discriminatie in Nederland, maar die treffen op de arbeidsmarkt of in het uitgaansleven meer de jongeren uit Marokkaanse en Turkse gezinnen (zie SCP rapport Ervaren discriminatie in Nederland, 2014). Bovendien moet iedereen die het wil hebben over vooroordelen zijn ogen niet sluiten voor de vooroordelen binnen migrantengemeenschappen. Laten we het simpel houden: wie in Surinaamse kringen spreekt met Hindoestanen krijgt pittige oordelen te horen over creolen; om nog maar te zwijgen over de onderlinge haatdragendheid in Turkse kring. De karakterisering van Nederland als een racistische samenleving is een grote vergissing die de afstanden tussen mensen vergroot.

In het populistische debat komen deze details niet aan de orde en daarom is het uiterst nuttig dat wetenschappers als Scheffer aan het woord komen in de kwaliteitskranten.

# De suggestie wordt echter voortdurend levend gehouden dat ‘we’ nog op onze schreden kunnen terugkeren. Ook Rutte roept dat onderhuids op met zijn brief: ‘Doe normaal of ga weg.’ Ik deel zijn irritatie over jongeren die hier zijn geboren en intimiderend met Turkse vlaggen staan te zwaaien in Rotterdam. Sterker nog, ik zou ze hard confronteren met hun autoritaire denkbeelden. Hoe kunnen ze zich afzetten tegen een nationalisme in Nederland terwijl ze het nationalisme in Turkije omarmen? Ze hoeven niet met een Nederlandse vlag rond te lopen, maar gewikkeld in een Turkse vlag kunnen ze zich niet beklagen als anderen triomfantelijk een driekleur in hun gezicht laten wapperen.

Dit is een uiting van ontwapenende nuchterheid!

# Alleen zo kunnen ook migranten en hun kinderen worden geconfronteerd met de vraag hoe ze naar de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, gelovigen en ongelovigen, gevestigden en nieuwkomers, homo’s en hetero’s kijken. In de vele zalen die ik zelf bezoek, spreek ik bijvoorbeeld jongeren met een Marokkaanse achtergrond. Ik vraag ze dan: kun je boos zijn over discriminerende opvattingen van anderen wanneer je zelf vol met vooroordelen zit? Kun je respect opeisen als je het zelf niet aan een ander wil geven? Zo ingewikkeld is het nu ook weer niet.

De Nederlandse politici zouden een workshop ‘opbouwend-kritische integratieconfrontatie’ van Scheffer moeten volgen, terwijl dezelfde jongeren die werden gearresteerd bij demonstraties als tijdens de mislukte coup én de verwijdering van de Turkse minister van gezinszaken in Rotterdam door de rechter verplicht met hun stadsbestuur in gesprek gaan om tot een noodzakelijk vergelijk te komen. Dan zal het met hun baldadigheid snel voorbij zijn. En er zullen weer op meer gemengde wijken vanuit het stadsbestuur moeten worden aangestuurd zodat er meer integratie wordt gestimuleerd.

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/01/zonder-wij-werkt-het-niet-7770970-a1552780

Advertisements