Tags

, ,

‘’Ik heb me vergist in Nederland’ (Niels Markus, Katern de Verdieping/Trouw, 30 maart)

PRO ERDOGAN | Saadet Koral is een van de weinige Nederlanders die doorgedrongen is tot de kringen rond de Turkse president Erdogan. Ze is fel voorstanders van de president. ‘Iedereen dient respect te hebben voor een president die democratisch gekozen is.’

http://www.topics.nl/-ik-heb-me-vergist-in-nederland-a5977700trouw/?context=playlist/s-7b88bdb14ba64ed188469abcdbe31591/&utm_term=&utm_campaign=DPN_ED_TOPICS_0000_20170330&utm_medium=email&utm_source=redactie&utm_content=link&ctm_ctid=2db5e80e741740d66220b8593e541543

Stelling: Inmiddels heeft de verkiezing van president Trump van de VS aangetoond dat ‘respect tonen voor een president die democratisch is gekozen’ een onzinnige stelling is, omdat het gewoon onwaar blijkt te zijn. Trump is het eerste westerse staatshoofd waar dat op rampzalige wijze is gebleken nu alle per decreet door te voeren besluiten worden geblokkeerd door het Congres. Afrikaanse leiders gingen hem voor, waar dat werd op dat ‘primitieve’ continent als een kinderziekte ervaren, als niet een serieuze kwestie, want dat zou door de komende generaties wel worden hersteld. Daar geloof ik ook in. Daar zal de generatie van corrupte leiders die via een fake-verkiezing worden gekozen, uitsterven en komen er nieuwe generaties leiders die waarlijk leiderschap zullen laten zien. Maar de schok die ons is nu overkomen is, namelijk dat de VS hebben bewezen dat een democratisch gekozen president – mogelijk door internetmanipulaties vanuit Rusland? – door en vanwege het populisme een miskleun blijkt te (kunnen) zijn, laat nu het westerse ideaal dat de westerse democratieën garant staan voor degelijk en democratisch verkozen leiderschap uiteenspatten.

Helaas voor Saadet Koral blijkt deze ‘nieuwe’ waarheid ook te gelden voor Turkije, waar president Erdogan zich ontwikkeld heeft tot een pure autocraat pur sang, en daar is deze Nederlandse ondernemer blind voor. Dat toont aan dat haar integratie in de Nederlandse samenleving is mislukt. En dat is een duidelijke boodschap aan de Denk-fractie in de Tweede Kamer, om de gevolgtrekkingen te maken van een Nederlands staatsburger, waarvan verwacht mag worden de Nederlandse betekenis van democratie aan te hangen, maar in feite de Turkse democratie volgt, die strijdig is met de Nederlandse, want ‘checks and balances’ ontbreekt te enen male in dat land, het huidige Turkije. Om dat aan te tonen hieronder een aantal korte citaten uit het interview:

# ‘Ze begreep nog wel dat premier Rutte vanwege de aanstaande verkiezingen de minister van buitenlandse zaken had geweigerd, ze had het nog uitgelegd aan een Turkse tv-zender. Maar ze is nog altijd geshockeerd over wat er daarna gebeurde. “Een minister, een vrouw werd in Nederland behandeld als een terrorist. Zoals IS, PKK, en de intellectuele [sic] terroristen van Gülen. Onacceptabel.

Dit laatste is geheel volgens de Nederlandse wet- en regelgeving verlopen en dus heeft Koral het geheel mis. En onze regelgeving is nu eenmaal anders dan de Turkse, maar deze eerste uitspraak bewijst dat zij ‘in de geest’ een Turkse is gebleven en geen geslaagd integratieproces heeft doorlopen. En dat blijkt ook uit het verdere verloop van dit interview.

# Koral: “Ze hadden de minister kunnen doodschieten! Aboutaleb heeft de crisis erger gemaakt.” Ook het ‘rot toch op’,  dat hij een paar jaar geleden uitsprak naar jihadsympathisanten in Nederland, voelde als een oproep aan alle moslims. “Hoe kun je integreren in een stad, waar de burgemeester dat zegt? Aboutaleb heeft zijn gif uitgespuugd naar de mensen.”

Hier plaats ik de volgende rationele argumenten als weerwoord tegenover: 1. De Nederlandse politie en de bijzondere bijstandseenheden weten heel goed wat ze mogen en kunnen doen en ook waar de absolute grens ligt, en dat is een minister doorschieten. Hier wordt kortom de verbeeldingskracht van Koral de baas over haar logische denkvermogen. Zulke fouten kortom worden door de Nederlandse politie niet gemaakt, ook al zou per abuis een dergelijke opdracht bevelsmatig worden uitgegeven: de individuele politieagent weet dat dat niet kan. Zo simpel is dat. Aboutaleb heeft de crisis dus helemaal niet erger gemaakt, maar wel in de waanbeelden van Koral zelf. Die waanbeelden zijn hier ook terecht zo geformuleerd omdat ze blind is voor de autocratische machten die in haar moederland aan het oprukken zijn.

  1. Aboutaleb ‘sprak een paar jaar geleden naar jihadsympathisanten in Nederland, voelde als een oproep aan alle moslims.’ Dat Koral het ‘gevoel’ had dat de oproep aan ‘alle’ moslims gericht was, is in haar beeldbeleving logisch, zoals hierboven al bleek, maar dat is nog geen waarheid of feit. Ook hier haar de verbeeldingskracht van Koral met haar op de loop. Jammer, jammer, maar voor mij een uitgelezen moment om met name de heren Kuzu en Öztürk in de Kamer die ik in de vorige periode heb leren kennen als ‘ongeïntegreerde’ – want zijn blijven vanuit de Turkse ‘ratio’ denken en spreken – Nederlanders in ons parlement, uit te leggen wat nu exact en precies te verschillen zijn, want geen collega’s in de Kamer hebben dat debat nog gewaagd en blijkt dus in de hectiek van het dagelijkse debat en elkaar vliegen afvangen niet goed mogelijk is zijn. Dan maar langs deze weg.
  2. Kortom, de opvolgende uitspraak in vragende vorm “Hoe kun je integreren in een stad, waar de burgemeester dat zegt? Aboutaleb heeft zijn gif uitgespuugd naar de mensen” Is een misplaatste opmerking en daarvoor zou ze Aboutaleb een excuus moeten aanbieden. Die voortreffelijke burgemeester verdient niet om dit soort onzinnige verwijten op zijn weg te krijgen; maar helaas zijn populistische – Turkse geesten die de Nederlandse logica niet hebben doorgrond en eigengemaakt – geluiden vandaag de dag dominerend geworden in onze samenleving. Het enige dat dan nog kan helpen zijn scherpe analyses.

# Koral herkent Nederland niet meer, Nederlandse politici zijn zo veel met Turken bezig, zegt ze. Als politici ‘rot op’, of ‘pleur op’ zeggen, zoals premier Rutte zei over Turkse jongeren die een journalist belaagden, jaag je jonge Turken weg. Erdogan opent juist zijn armen voor ze.

Koral loopt steeds verder en dieper in haar eigen ratio-valkuil en identificeert zich met alle Turkse uitingen over de situatie in Europa en ons land. ‘Hoezo moeite gedaan om te integreren?’ ‘Hoezo het Nederlandse taalgebied ‘eigengemaakt’ en ‘leren beheersen’?’ Het lijkt er niet op. En dan blijf ik nu nog fatsoenlijk, want het is ook nog mogelijk dat we in dit interview te maken blijken te hebben met intriges en manipulaties van Turkse geheime diensten, die grootschalig in Duitsland schijnen te opereren. Als dat daar aan de orde is, waarom hier dan niet? You never can tell… Enne tot slot: als Erdogan de armen ‘juist voor ze opent’, wie verhindert hen dan om daarvan gebruik te maken?

# Twee jaar geleden reed ze haar veertienjarige zoon naar school. Hij doet vwo, over een paar jaar universiteit. Het toppunt van integratie, zoals al die Turken die hier studeren of een eigen onderneming hebben.

Hier komt de aap uit de mouw, namelijk het misverstand dat alleen maar ‘die hier studeren of een eigen onderneming hebben’, betekent dat je geïntegreerd bent. Niets is minder waar, want als je de nieuwe taal, i.c. het Nederlands, niet eigen hebt gemaakt, en de logica van dat taalgebied niet hebt leren beheersen, dan ontgaat je veel in het dagelijks spraakgebruik. Dat blijkt niet alleen uit deze laatste uitlating van Koral, maar dat is ook dagelijks in Kamerdebatten aan de orde met genoemde Denkfractieleden. Over dat derde Kamerlid van Denk kan ik nog geen zinnig woord zeggen, want hem nog niet beluisterd.

# Koral zegt dat ze wil verbinden in haar handelsbetrekkingen, en op haar facebookpagina. Maar soms laat ze zich van een onverzoenlijke kant zien.

Waar hebben we dat ‘verbinden’ vaker gehoord in de Kamer? Juist, uit de mond van Kuzu en Öztürk. Maar in de praktijk van de dag komt er van dat ideale beeld weinig terecht en wordt er ook met deze heren met modder gegooid en wordt zelfs de Kamervoorzitter verweten dat ze met twee maten meet, terwijl dat evident niet aan de orde is. Beide heren beheersen de Nederlandse ratio (‘geestesmerk’ om met Huizinga te spreken) niet. En dan ontstaan er erg gemakkelijk misverstanden en is het ook erg moeilijk interrumperen als collega-Kamerlid omdat – vergelijkbaar met de onzin en kretologie van Wilders – daarop moeilijk kan worden ingehaakt. Zuiver debat ontstaat alleen als er zuiver wordt geredeneerd en dat is nagenoeg nooit het geval in de Kamer. Daarom blijft het hakketakken, waar niemand mee gediend is en waardoor alles zo traag verloopt. Het eigen gelijk bevechten…

# Ze foetert over het ‘ongelovige Europa’, dat de mond vol heeft over Turkije en de Armeense genocide, maar zelfs de Joden liet wegvoeren in de Tweede Wereldoorlog.

Dit is wederom een bewijs dat Koral geen besef heeft ontwikkeld van het Europese denken, waar de ‘scheiding van kerk en staat’ geldt: het ‘ongelovige Europa’ betekent hier in feite het non-islamitische Europa, want Europa als zodanig is helemaal niet ongelovig, maar ofwel andersgelovig, want kerkelijk niet-gebonden christenen, ofwel alternatief gelovigen, namelijk in het ‘leven na de dood’, dat door een meerderheid van de bevolking wordt mogelijk gehouden. Voor de goede orde: ik zelf ben ‘universalistisch’ gelovige; en dat betekent dat ik alle wereldgodsdiensten erken en dat ik geloof dat zij elkaar aanvullen. Ik ben kortom geen ongelovige – misschien wel in Korals ogen en daar kan ik dan niets aan doen want haar verantwoordelijkheid – maar een gelovige vanuit mijn hart, dat mij aangeeft dat alle godsdiensten gelijkwaardig zijn, maar dat de heilige boeken ‘mensenwerk’ – tijdsgebonden en vaak verkeerd doorgegeven – zijn, maar niet geschreven door de profeten zelf. Dat is mijn hartswaarheid. Ik respecteer de islam evengoed als het christendom en het Jodendom (en boeddhisme en hindoeïsme etc.)

Ook is het niet tot Koral doorgedrongen dat juist vanwege de Tweede Wereldoorlog de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zijn geformuleerd en vastgesteld en sindsdien door een overgrote deel van de mondiale VN-lidstaten zijn ondertekend. Ook realiseert geïnterviewde niet dat vanuit die mensenrechten geredeneerd en het kritische Verlichtingsbewustzijn van Europeanen het nuttig én noodzakelijk is om te blijven ‘wroeten’ in en onderzoek te doen naar oude ‘historische feiten’, omdat de Europese rationaliteit van de verlichting gebiedt te zoeken naar die waarheid.

Geen vrijblijvendheid dus ten aanzien van vermeende historische waarheden, maar bewezen feiten en dat is een Europese waarde, die onbespreekbaar is. Wij wensen dus niet te blijven hangen in propaganda en leugens. Zolang daarover geen definitieve duidelijkheid is ontstaan, voelt de Europeaan zich gedwongen de onderste steen boven te krijgen, zoals dat nu ook aan de orde is in ons land, met hernieuwd onderzoek naar de Indonesische zelfstandigheidsstrijd. Turkije zal dus ook daaraan moeten geloven.

Maar onder Erdogan met zijn nationalistische gevoelens past een dergelijk onderzoek niet en dus komt dat pas in het ‘post-tijdperk’. Concluderen heeft Koral niet het recht om te spreken van ‘ongelovig Europa’, want daarvan heeft zij geen verstand, laat staan het juiste inzicht.

# De tekst lijkt op de woorden van Erdogan, die Nederlanders na de diplomatieke rel ‘nazi-overblijfselen’ noemde. Hij beschuldigde Nederland bovendien van de moord op 8000 moslims in Srebrenica en hij waarschuwde onlangs dat Europeanen gevaar zullen lopen, als Europa zo doorgaat.

Deze tekst lijkt óók op de woorden van Erdogan, maar veel meer op die van Trump, die ook de ene onzin na de andere uitkraamt. Dat is het inmiddels het welbekende geluid van populisten geworden en Koral bewijst met het formuleren van haar standpunten dat zij daarin geheel is meegegaan. Dat is haar goed recht, maar het wordt dan wel onzinnig als een ongelovig Europa impliciet wordt verweten ook een Europa zonder waarden en morele standaarden te zijn. Zo deze wijze geredeneerd kent zij – Koral – alleen maar dogmatische Koranscholen. Niet voor niets is in Europa 500 jaar geleden de reformatie uitgebroken om het dogmatische katholicisme ‘een kopje’ kleiner te maken, in politieke zin wel te verstaan.

Wordt vervolgd.

P.S. Wat een geluk dat ik deze papieren versie van mijn krant(en) om half 7 uit de brievenbus heb kunnen halen, want anders was het mij niet gelukt om deze blog nog voor de nieuwe parlementaire dag rond te sturen; vooral naar @tunahankuzu en @selcukozturknl.