Tags

, ,

# Begrijp me goed, als Rutte zijn hoofd op zo’n spandoel stond, zou ik het ook niet accepteren. Turkije is mijn moederland, Nederland mijn vaderland.” Ze blijft achter haar vergelijking met de Tweede Wereldoorlog staan. “Ken je dat moment vlakbij de Erasmusbrug? Daarop staan de namen van alle kinderen die zijn weggevoerd in de Tweede Wereldoorlog. Zo verschrikkelijk.” (…) “Nederland en Europa moeten ophouden te zeggen dat Turkije alles verkeerd doet. Ze kunnen zich beter bezighouden met de Brexit en Trump. De laatste anderhalf jaar is Europa constant bezig met Erdogan. Er worden gedichten over hem geschreven, media creëren een negatief beeld.”

Hier wordt letterlijk beschreven dat een dubbele nationaliteit een splitsing oplevert van een moeder- en een vaderland. Zelfs ingeval Koral een Nederlandse moeder heeft en een Turkse vader, zal ze als volwassene zelf moeten kiezen uit beide naties, want verschillende staatssystemen en fundamenteel verschillende culturen, waarin geen enkelvoudige (zelfs samengesmolten) identiteit mogelijk is. Daarom is in het geval van een dubbel paspoort van twee volledig afwijkende culturen geen evenwichtige persoonlijke ontwikkeling en groeiproces mogelijk, wat door dit interview volslagen duidelijk wordt. Koral is zelf niet het slachtoffer van schizofrenie, die normaal gesproken door die dubbelzinnigheid zou ontstaan, want ze heeft gewoon voor de Turkse identiteit en nationaliteit gekozen. Dat wordt in dit interview overtuigend aangetoond.

Een dubbele emotionele gebonden nationaliteit is dus per definitie onmogelijk. Hierover zal een Kamerdebat moeten worden gevoerd tot intrekking van dat tweede paspoort ingeval er geen sprake is van kosmopolitische – lees: zakenwereld – bezitter van meerdere paspoorten. Naar aanleiding van deze blog zal Koral moeten toegeven dat zij gekozen heeft voor de Turkse nationaliteit en dus haar Nederlandse zou moeten inleveren omdat zij de Nederlandse denkwereld niet begrijpt en dus nooit een volkomen logisch en coherent of consistent gesprek kan voeren dat kan worden afgesloten met logische conclusies.

Nog even terugkomend op de Tweede Wereldoorlog die Koral vanwege de slachtoffers terecht verschrikkelijk vindt. Ik schreef hierboven over het directe gevolg van die oorlog in de vorm van de Universele Verklaring. Ik formuleerde dat als ‘feit’, maar ik bedoelde geen ‘gewoon’ feit. Het is een heel bewuste keuze geweest van de VN om nooit meer in de toekomst een dergelijk conflict te laten ontstaan en dat er zelfs geen oorlog meer kan worden gevoerd vanwege de mensonterende politieke ideologieën die de mensheid in oorlogsgeweld hebben gestort. In die zin is die Universele Verklaring een geschenk aan de mensheid is geworden, door de Europese naties gesteund om nooit meer een dergelijk drama te laten verschijnen. Europa schaamde zich voor het oorlogsgeweld ontstaan op Europese bodem. Punt. Maar tegelijkertijd dient diezelfde VN ook als platform om potentiële burgeroorlogen te voorkomen. Dat ‘overleg’ via de Veiligheidsraad dient altijd via ‘redelijk’ overleg te gebeuren. Nu ben ik op dit moment niet in staat om de burgeroorlog binnen Turkije over de strijd met de Koerden en IS voldoende te beoordelen en een afweging te maken, maar mijn vraag is nu of Turkije ooit een debat in de Veiligheidsraad heeft aangevraagd om de Koerdische kwestie tot een oplossing te brengen.

Als Koral benadrukt dat ‘Nederland en Europa moeten ophouden te zeggen dat Turkije alles verkeerd doet’, dan beseft ze niet dat de nieuwe grondwet die Erdogan nastreeft via het referendum van 16 april, in flagrante strijd is met de Europese Verklaring van de Mens en democratieopvatting en daarmee vanwege het kandidaat-lidmaatschap van de EU niet onbesproken mag blijven. Maar deze argumenten zal Koral niet willen horen vanwege haar loyaliteit aan Erdogan. Dan houdt dus ieder gesprek of debat op. Ze hoeft ons dus ook niet van adviezen te voordien als ‘Ze kunnen zich beter bezighouden met de Brexit en Trump’. Zij weet het beter dan wij en dat lijkt op betweterigheid, waar het Westen zich vroeger schuldig aan maakte. Hij meent Erdogan dat het zijn beurt is om een imperialistisch, neo-Ottomaans Rijk te vestigen. Dat is klassiek conservatisme en dat is wellicht passend bij Korals persoonlijkheidsstructuur. Anders kun je immers geen aanhanger van Erdogan zijn. En tot slot: onze gekleurde media zijn beter dan eenzijdige media, die alleen als propagandamachines functioneren. Van Europese pluralisme heeft Koral niets begrepen.

# “Ik ken hem [Erdogan] goed, ik volg hem heel goed. Hij is echt heel aardig. Hij heeft een gevoelig hart.”

Ik ben alleen benieuwd als je alle Turken in hun hart kunt kijken, of zij het hiermee eens zijn. Mijn hartsintuïtie – sorry! – geeft mij in dat Erdogan een ‘control freak’ is en wel in zulke erge of ziekelijke mate dat hij is gevaar is voor de wereld met zijn nieuwe grondwet. We zullen dus zien we er gelijk krijgt, Koral of ik.

Tot slot zij opgemerkt dat ook de tweede pagina volstaat met uitspraken waarop ik kan reageren, maar die alleen op hetzelfde neerkomen als ik op de 1e pagina tegenkwam en hierboven van ernstige kanttekeningen heb voorzien. Omdat er natuurlijk ook in dit interview een felle aanklacht wordt gehouden tegen Gülen, prijs ik mij gelukkig dat ik over die bewering al heb geschreven.[1] Ik stel mij dus gelukkig met mijn verwachting dat Erdogan nooit in staat zal zijn om die beschuldiging met betrouwbare feiten te staven en te rechtvaardigen. Ook daarover zal pas in de toekomst de waarheid worden prijsgegeven. Meer valt er op dit moment niet te zeggen, behalve dat Koral toont hoezeer zij bedwelmd is door haar grote held Erdogan. Waarvan acte.

http://www.topics.nl/-ik-heb-me-vergist-in-nederland-a5977700trouw/?context=playlist/s-7b88bdb14ba64ed188469abcdbe31591/&utm_term=&utm_campaign=DPN_ED_TOPICS_0000_20170330&utm_medium=email&utm_source=redactie&utm_content=link&ctm_ctid=2db5e80e741740d66220b8593e541543

[1] https://aquariuspolitiek.wordpress.com/2017/03/24/hoe-is-het-in-vredesnaam-mogelijk-dat-erdogan-in-fethullah-gulen-een-terrorist-kan-zien-de-grootste-vergissing-door-een-staatshoofd-ooit-gemaakt-eu-turkije/