Tags

,

Rutte ontneemt Klaver zijn eerste ‘succesje’ (correspondent, Economie & Politiek/fd, 29 maart)

Coalitieonderhandelingen

Meerderheid Kamer wil onderzoek naar coalitie VVD, CDA, D66 en GL

# Maar los van dit illustratieve incident lieten de belangrijkste spelers rond de formatietafel zich niet in de kaarten kijken. Rutte hield zijn inbreng vooral zo kort mogelijk. Buma sprak over zorgen in de samenleving die serieus genomen moeten worden. En Klaver herhaalde nog maar eens dat de verschillen megagroot zijn en hoe duur hij zijn huid zal verkopen: ‘GroenLinks gaat niet deelnemen aan een kabinet om beleid iets minder slecht te maken of alleen om de scherpe kantjes eraf te halen.’

Heel verstandig geformuleerd, maar met alleen met dergelijke formuleringen zal Klaver weinig opschieten. Het coalitiespel in het vervolg op de onderhandelingen blijft uiteindelijk wel een kwestie van uitruilen, omdat dat het politiek ‘bedrijf’ kenmerkt.

# Alleen D66-leider Alexander Pechtold deed geen enkele moeite zich een harde onderhandelaar te veinzen. Onomwonden noemde hij de combinatie die vanaf woensdag als eerste wordt geprobeerd ‘zeer gewenst’. Hij verheugde zich nu al op ‘de gruwelijke schoonheid van het compromis’.

Ook Pechtold zal nog tegen vervelende verrassingen aanlopen, net zo goed als VVD en CDA. Daaraan ontkomt niemand.

# Het ontluikende vooruitzicht werd misschien nog het meest treffend geschetst door Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Met een verwijzing naar het jongensboek ‘Schippers van de Kameleon’ sprak zij over Rutte als kapitein en GroenLinks-leider Jesse Klaver als lichtmatroos die beiden van kleur verschieten wanneer het maar zo uitkomt.

Vanwege deze metaforen heeft Klaver ook de geroutineerde en ervaren Bram van Ojik van stal gehaald. Hij dient Klaver te behoeden voor zijn impulsieve en procedurele gevaren te behoeden. Dit leerzame verslag van het debat over het verslag van de ‘verkenning’ dat zich nu afspeelt, is immers weer een mooi bewijs van de politieke spelletjes die worden gespeeld. Zelfs Marianne Thieme doet daar ijverig aan mee om haar waarschuwing aan Jesse subtiel door te geven.

https://fd.nl/economie-politiek/1194707/rutte-ontneemt-klaver-meteen-al-zijn-eerste-succesje