Tags

Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat Erdogan in Fethullah Gülen meent te ontwaren als zijn beweging zulke prachtige doelstellingen nastreeft zoals hieronder weergegeven en dat alleen kan doen als hij de goddelijk universele kracht van Allah of God in zichzelf feitelijk ervaart. Zo’n persoon is nooit en te nimmer een leider van een terroristische organisatie. Uitgesloten. Punt. Trap er dus niet in Europa! Gülens geestelijke beweging is een universele beweging op aarde. Een groter mens loopt er niet op aarde rond.

De tekst:

# Het doel waar de Hizmet-beweging in Nederland naar streeft is tweeledig en beide liggen in het verlengde van elkaar.

# Het eerste doel is gebaseerd op de gedachte dat wij met ieder ander ons mens-zijn delen. Als mens hopen wij op een wereld waar mensen met al hun verschillen in vrede kunnen leven, elkaar accepteren & respecteren zoals zij zijn en waarbij de universele waarden & rechten van de mens centraal staan. Ieder die zich in dit eerste doel kan vinden, is van harte welkom de krachten hiervoor te bundelen en samen hiervoor in te zetten.

# Het tweede doel is gerelateerd aan de ontstaansgeschiedenis van Hizmet en is daarmee van toepassing voor een kleinere groep. Er zijn namelijk veel moslims betrokken bij de Hizmet-beweging die erin geloven dat middels dienstbaarheid aan de mens, Gods tevredenheid bereikt kan worden. Dit baseren zij op de Koranvers ‘(Vrede en) verzoening is het beste’ en de uitspraak van profeet Mohammed:

“De beste mensen onder jullie zijn zij die het meest dienstbaar zijn aan andere mensen.”

In dit filmpje spreekt Gulen over wat zijn doel is:

Wat betreft het doel die Gulen nastreeft, zegt hij over zichzelf en zijn volgers: “Wij geloven erin dat waar wij ons voor hebben ingezet al deze jaren zowel goed is voor het bestwil van de mensheid, als dat wij daarmee Gods tevredenheid kunnen winnen. Daardoor hebben wij ons altijd hard gemaakt voor onderwijs, dialoog en meer.”

Drie wegen

Bijdragen aan een vredige wereld kan in eerste instantie een te abstract doel lijken, maar door vooral in drie wegen te investeren proberen mensen uit de beweging op een zo realistisch en concreet mogelijke wijze bij te dragen aan het ontstaan van deze vredige wereld. Deze drie wegen zijn:

Bestrijding van onwetendheid middels onderwijs en persoonlijke ontwikkeling

Bestrijding van armoede middels stimuleren van ondernemerschap en liefdadigheidsprojecten

Bestrijding van verdeeldheid en onenigheid middels dialoog

En voor het traditionele christelijke Europa: dit zijn ook christelijke doelen. Gülen is (dus) onze vriend.

http://www.hizmetbeweging.nl/wat-is-de-hizmetbeweging/#gedachtegoed