Tags

Arib leidt Tweede Kamer uitstekend (Commentaar, opinie/Trouw, 22 maart)

# Alle voortekenen wijzen erop dat Khadija Arib de nieuwe Tweede Kamer zal gaan voorzitten. Een goede zaak. Arib is een zeer ervaren en zeer kundig Kamerlid en ervaring is in de relatief onervaren nieuwe Kamer van wezenlijk belang.

Zo is het maar net.

# Geert Wilders stelde destijds (opnieuw) dat mensen met een dubbele nationaliteit geen verantwoordelijkheid kunnen dragen als lid van een kabinet en niet als voorzitter van de gekozen volksvertegenwoordiging. Volgens de ijzeren logica van de PVV betekent een dubbele nationaliteit op zijn minst ook een dubbele loyaliteit.

De Turkse rellen afgelopen zomer in Rotterdam en nu recentelijk ook met de komst en uitwijzing van een Turkse minister naar ons land, terwijl dat niet toegestaan was, bewijzen dat er een nieuw debat over dubbele nationaliteit noodzakelijk is zoals ik dat eerder schreef[1], maar die kwestie heeft niets met de invulling van het voorzitterschap van de Kamer te maken. Dat heeft Arib ten overvloede bewezen, juist vanwege haar politieke antenne en gevoeligheid en daarmee wordt het verschil tussen haar als Marokkaanse-Nederlandse en de genoemde rellen en oproerkraaiers ook direct duidelijk. Om die reden kan ik me volledig scharen in het onderstaande citaat waarin PVV wordt gemaand hun oude bezwaren niet te herhalen. Sterker nog, indien zij hun ‘ijzeren logica’ handhaven, gaan de betrokken Kamerleden af als een gieter.

# Arib, maar ook de toenmalige bewindslieden Ahmed Aboutaleb en Nebahat Albayrak, hebben uitputtend de onjuistheid van die stelling aangetoond. Het zou de PVV sieren bij de komende verkiezing van de voorzitter dat bezwaar dan ook niet te herhalen.

# Vooral de wijze waarop Arib omging met het nieuwe fenomeen van een partij met een op herkomst van de achterban gebaseerd programma, maakte indruk. Zij liet bij meerdere gelegenheden blijken van mening te zijn dat de wijze waarop de Kamerleden van Denk, Tunahan Kuzu en Selcik Öztürk, hun collega’s bejegenden en via sociale media de maat namen bij ongewenst stemgedrag parlementariërs onwaardig is.

Deze conclusie had niet beter geformuleerd kunnen worden. Als de PVV zich gegarandeerd wil voelen dat Arib even effectief tegen Kuzu en Öztürk zal blijven opstellen – en dat zal geen andere voorzitter gegeven zijn – dan komt de PVV niet met een eigen kandidaat, ook als symbolisch gebaar niet. En ik heb beide heren via een blog al gewaarschuwd dat ik de partij Denk als nieuwkomers in de nieuwe Kamer, scherp in de gaten zal houden.[2]

# Arib staat symbool voor al die massa’s mensen van niet-Nederlandse afkomst, die hun vaste voornemen mee te gaan doen in de samenleving waargemaakt hebben. Zij is het voorbeeld van wat er allemaal van kan komen als voornemens ook omgezet worden in daden.

Khadija Arib is een rolmodel binnen onze samenleving geworden en vanwege haar effectieve debatbegeleiding in de Kamer – een uniek soort debat dat in geen enkel handboek kan worden aangetroffen – ‘kan’ het voor de buitenstaanders een genot worden om naar te luisteren; ‘kan’ met aanhalingstekens want het gemiddelde debat is niet om aan te horen, maar dat is een persoonlijke mening.

Vooral haar doorlopende stimulans aan de leden om kort en bondig te spreken, wordt door de toehoorders op de publieke tribune en thuisluisteraars ongetwijfeld zeer hoog gewaardeerd. Er lopen immers teveel ego’s in de Kamer rond die afgeremd moeten worden. Succes Khadija!

https://www.trouw.nl/opinie/arib-leidt-de-tweede-kamer-uitstekend~a0b7fa03/

[1] https://aquariuspolitiek.wordpress.com/2017/03/05/advocaat-knoops-heeft-waarschijnlijk-gelijk-maar-dat-weerhoudt-regering-en-parlement-niet-om-het-dubbele-nationaliteitendebat-uit-archief-bij-het-aantreden-van-balkenende-met-twee-turks-nederlandse/

[2] https://aquariuspolitiek.wordpress.com/2017/03/18/update-stevige-dijkbewaking-nodig-voor-kuzu-na-uitspraak-dat-niet-alle-nederlanders-nazaten-zijn-van-nazis-belachelijke-opmerking-ad-tweedekamer-denknl/