Tags

Olof van Joolen, de Telegraaf/Binnenland, 22 maart

DEN HAAG –  Binnen de krijgsmacht woedt een loopgravenoorlog over de toekomst van de Nederlandse ’special forces’.

# Uit angst voor machtsverlies en onderling wantrouwen lukt het de top van de land- en zeemacht maar niet om onze best getrainde elitetroepen onder één commando te brengen.

In dit verslag staat niet aangegeven waarom beide krijgsmachtonderdelen onder één commando ondergebracht zouden moeten worden, dan alleen om ‘de snelheid en efficiency te vergroten’ (zoals hieronder aangegeven), maar dat lijkt een technische, want logistieke aangelegenheid. Als er namelijk één ding van beide elitekorpsen niet beweerd kan worden is het dat de manschappen zelf aan snelheid en efficiency in operaties ontbeert.

# Vriend en vijand zijn het erover eens dat dat wel zou moeten om de snelheid en efficiency te vergroten. Twee jaar geleden al werd in een door Defensie zelf gevraagd rapport erop aangedrongen om de boel anders te organiseren. De top van de marine en landmacht zijn echter bang voor elkaar, zeggen defensiedeskundigen. Vooral het Korps Mariniers met zijn Maritime Special Operations Forces zou vrezen te worden overvleugeld door het Korps Commandotroepen omdat dat getalsmatig in de meerderheid is.

Het kan geen kwestie zijn van overvleugelen door getalsmatige meerderheden. Het zijn korpsen met andere taken die weliswaar onder alle omstandigheden kunnen opereren, maar vanwege andere taakgebieden vallen ze niet te vergelijken. Getalsmatigheid is bovendien geen argument vanwege het feit dat vrijwillige mariniers die de groene baret willen halen, daarvoor de eindstreep niet halen.

# Ondanks de weerstand wordt volgens Defensie op dit moment wel gesproken over de samenvoeging. In de praktijk werken commando’s en mariniers al veel samen.

Ook dit is te verklaren doordat de omstandigheden van opereren in vredesmissies van de afgelopen decennia onvergelijkbaar zijn met echte oorlogsomstandigheden en dus echte special forces operaties.

Tradities

Dat de krijgsmachtsdelen er niet uitkomen, zit hem volgens defensie-expert Peter Wijninga in oud zeer en vrees voor verlies van tradities. „Deze eenheden bestaan grotendeels bij de gratie van hun sterke eigen cultuur zoals de groene baret van de commando’s. Die historie moet je waarborgen, maar dat betekent niet dat de organisatie niet beter kan.”

De commando’s zijn samengevat de besten onder de besten.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/27852196/__Oorlog_in_krijgsmacht__.html?utm_source=telegraaf-gesprekvandedag&utm_medium=email&utm_campaign=20170322091503_gesprekvandedag&utm_content=telegraaf_gesprekvandedag&utm_term=&EMAIL_SK=SK952730