Tags

,

(redacteur  • Economie & Politiek/fd, 20 maart)

Demissionair minister Ronald Plasterk trekt vergaande conclusies uit de verpletterende verkiezingsnederlaag van de Partij van de Arbeid. De resterende negen Kamerleden moeten volgens hem overstappen naar de fractie van GroenLinks, de partij waarmee de PvdA naar zijn idee moet samengaan.

Toontje lager

De PvdA zal ‘een toontje lager moet zingen’, schrijft Plasterk in een ingezonden brief in de Volkskrant.

# ‘De belangrijkste conclusie van de verkiezingen is dat links als geheel enorm heeft verloren’, vervolgt Plasterk, ‘en dat links compleet verdeeld is.’ ‘Als je zo verloren hebt, moet je je beraden op waar het allemaal ooit om begonnen was.’

Herbronning dus en terecht!

Interesse en respect

# Volgens Plasterk is het verlies toe te schrijven aan een strijd tussen de linkse partijen die elkaar bestreden in plaats van de rechtse partijen.

Ook een juiste constatering en alleen daarom is Rutte tijdens het overgrote deel van Kamerdebatten nooit in de problemen gekomen. Niet alleen vanwege zijn verbale virtuositeit (maar wel in relatie tot de verbale zwakheid van de oppositie) maar ook ideologische versplintering. Zo kan gesteld worden dat de SP nog steeds te veel op de klassieke socialistische toer zat en daarom GroenLinks de ruimte gaf erg modernistisch-links te gaan opereren. D66 dan nog als overheersend neoliberale partij in combinatie met milieu en klimaat, bijna een paradox. De sociaaldemocraten als regeringsfractie kwam toen automatisch in de knel te zitten en zeker als oud-fractieleider Samsom geen heil zag in regelmatige productie van opiniebijdragen, waarmee Bolkestein furore maakte.

# Maar als de PvdA samengaat met GroenLinks heeft die fractie 23 zetels en is het de tweede van de Tweede Kamer. ‘Idealiter zou ook de SP zich in dat linkse blok begeven’, aldus Plasterk. ‘Als er één moment is om dit proces in gang te zetten, is het nu. In plaats van negatieve aandacht voor het verlies op links genereert het interesse, en respect.’

Op zichzelf een pragmatische en logische gedachte van Plasterk, ware het niet dat deze nieuwe constructie waarschijnlijk in strijd is met het besluit van de PvdA-ledenraad in Utrecht afgelopen zaterdag, want als er geen kabinetsdeelname mogelijk is, dan ook geen nieuw experiment als deze nieuwe fractie, die herbronning alleen maar ingewikkelder maakt…

https://fd.nl/economie-politiek/1192983/plasterk-pvda-moet-samen-met-groenlinks