Tags

Anderhalf miljoen Wilders-kiezers kunnen geen ongelijk hebben (Joris Luyendijk, Katern Opinie & Debat/nrc, 18 maart)

De gevestigde partijen moeten niet opgelucht adem halen, maar zichzelf opnieuw uitvinden, schrijft Joris Luyendijk. Luister naar kiezers die tegen immigratie en tegen Europa zijn.

# Wilders is uiteindelijk weinig meer dan een ongekend succesvol impresariaat voor media stunts, ideaal voor redacties die dankzij de marktwerking in de journalistiek moeten ‘scoren’ met makkelijk te verhapstukken berichtjes.

Het zal duidelijk zijn dat de formulering ‘makkelijk te verhapstukken berichtjes’ neerkomt op een definitie van populisme in de betekenis van ‘simpel’, ‘zwart-wit’, ‘eenvoudig’. Of ‘recht-door-zee’ en dus ‘ongenuanceerd’, waar dat niet terecht is.

# Er waren natuurlijk goede redenen voor deze taboeïsering. Neo-nazi’s en nationalisten zijn om de verkeerde reden tegen de EU, en racisten zijn om de verkeerde reden tegen immigratie. Zij zouden van een open debat kunnen profiteren, bijvoorbeeld doordat hun schijnargumenten worden genormaliseerd.

Het zijn de juiste kernbegrippen: ‘verkeerde redenen’ en ‘schijnargumenten’, die door alle studententeksten in onderwijsinstellingen van hoger onderwijs als ondeugdelijk worden teruggestuurd om verbeterd te worden.

# Maar hoe begrijpelijk ook, de gevolgen van de taboeïsering zijn desastreus geweest.

# Door Europese eenwording worden de belangrijkste monetaire beslissingen nu genomen in Frankfurt, de juridische in Straatsburg en de politieke in Brussel. Dit raakt de fundamenten van de samenleving, terwijl immigratie zelfs voorgoed de samenstelling van die samenleving verandert.

Ook dit zijn volkomen juiste opmerkingen, omdat hier heel erg duidelijk wordt gemaakt dat het ene thema direct samenhangt met het andere. De zogenaamde eis van coherente en dus samenhangende teksten in logische samenhang. Alleen zo geredeneerd kan een samenleving op een gezonde wijze blijven functioneren, en dus niet op basis van populistische uitlatingen.

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/18/anderhalf-miljoen-wilders-kiezers-kunnen-geen-ongelijk-hebben-7432450-a1550865

Advertisements