Tags

,

‘Rutte keek moeilijk, maar dat is toneel: dit is droomuitkomst voor de VVD’ (Raoul du Pré, Ten eerste/de Volkskrant, 16 maart)

#  ‘Alles is denkbaar. GroenLinks zal in ieder geval met de VVD gaan praten, al is het maar voor de vorm. Maar die twee partijen staan sociaal-economisch wel heel ver van elkaar af, verder nog dan de PvdA en de VVD. Dus dan moet er wel heel veel water bij de wijn. En bij GroenLinks hebben ze ook gezien wat dat uiteindelijk met de PvdA heeft gedaan.’

‘Alles is denkbaar’ is geen vrijblijvende optie meer, want zoals vooraf aan de verkiezingen al duidelijk was, zijn er geen ‘zuivere’ blokken (rechts/links) meer mogelijk. In die zin bestaan links en rechts niet meer. Wél linkse en rechtse politiek, maar die moeten meer water bij de wijn doen om tot overeenstemming te komen. ‘Heel ver (op papier) van het verkiezingsprogramma van elkaar afstaan’ betekent bij een dogmatisch volhouden de politieke dood zonder politieke macht. De achterban van de PvdA heeft zich niet ‘tijdens de rit’ kunnen heroriënteren op een nieuwe rol binnen het nieuwe politieke toneel.

Maar dat betekent niet tegelijkertijd dat GroenLinks dezelfde fouten moet/gaat maken als de PvdA in het voorgaande kabinet. Samsom had van Paars 1 moeten leren dat de Bolkesteinagenda voor hem bepalend kon worden door de opiniepagina’s te beheersen, maar die weg wenste hij niet te bewandelen; om welke oorzaken of redenen dan ook. Dat óók de PvdA-partijvoorzitter geen voor de buitenwacht zichtbare transformatie binnen zijn partij had/heeft georganiseerd door geen aanpassingssessies te organiseren door het oude partijpatroon om te zetten in een nieuwe: formuleren van een nieuwe koers voor de PvdA onder gemengde coalities (van de huidige en toekomstige) en dus een ‘symbolisch’ verbod van het oude denken van de oude kaders afkondigen. Was dat wel georganiseerd geweest, dat was deze verkiezingsafgang en nederlaag niet gebeurd.

http://www.volkskrant.nl/4475112/?utm_source=VK&utm_medium=email&utm_campaign=20170316|lunch&utm_content=’Rutte%20keek%20moeilijk,%20maar%20dat%20is%20toneel:%20dit%20is%20droomuitkomst%20voor%20de%20VVD’&utm_term=34728&utm_userid=c4e15096-5da2-4cc7-ac79-6f9a61c6f2a4