Tags

, ,

Een manier om thuis te komen (Joost de Vries, De Groene Asterdammer, 8 maart 2017)

In plaats van vergezichten te schetsen appelleren sommige politieke partijen aan de overzichtelijkheid en het ‘normaal’ van de jaren vijftig. Maar dat verleden is een fictie.

De jaren vijftig als projectiescherm

(…)

# De VVD is een partij die zich nooit openlijk als conservatief zal bestempelen – al was het maar omdat Rutte graag zo positief is – maar toch een manier heeft gevonden aan de angsten van de achteruitkijker te appelleren. Zie de slogan: ‘Normaal. Doen.’ Zoals Buruma’s vader snakte naar normaal, zo houdt de VVD de kiezer normaal voor. Normaal is zo’n woord dat vaag genoeg is om iedereen er zijn eigen betekenis aan te kunnen laten geven, zijn of haar eigen draai waardoor het altijd past bij de maatschappij zoals we die het liefst zouden willen zien. ‘Normaal’ suggereert dat er iets fundamenteel abnormaals in de huidige tijd is geslopen, dat er ergens een verkeerde afslag is genomen. Normaal baseert zich op het verleden, nooit op het heden, want dat normaal moet zich nog uitwijzen.

Heel mooi en doeltreffend geformuleerd!

# In die voor de hand liggende gedachtegang ligt het politieke project van verschillende partijen: als ergens een verkeerde afslag is genomen, kan het stuur dan niet omgegooid worden, tot we bij dat ene moment terugkomen toen alles nog wel normaal was? Met andere woorden: ‘normaal’ is een tijdsaanduiding geworden.

Nu begrijpen we wat er zich in het onderbewustzijn van Rutte afspeelt!

(…)

https://www.groene.nl/artikel/een-manier-om-thuis-te-komen