Tags

,

[archief 2007] Kabinet ongeschonden door debat regeringsverklaring– Hoofdinhoud

vrijdag 2 maart 2007, 10:16

# Het nieuwe kabinet is ongeschonden door zijn eerste confrontatie met de Tweede Kamer gekomen. Hoewel premier Balkenende in de regeringsverklaring aangaf de dialoog te willen zoeken met de oppositie bij de uitwerking van de coalitieplannen, ontried hij de door de oppositie ingediende moties zonder uitzondering. De fracties van CDA, PvdA en ChristenUnie hielden de rijen gesloten en stemden tegen alle moties, zodat geen enkele werd aangenomen. De coalitiepartijen dienden zelf geen moties in.

# Nadat premier Balkenende gisterochtend de regeringsverklaring van het kabinet-Balkenende IV  had afgelegd, duurde het debat met de Kamer tot diep in de nacht. In de regeringsverklaring kwam 44 keer het woord ‘samen’ voor, zoals D66-leider Pechtold had geturfd.

# Onder de ingediende moties was een motie van wantrouwen van Geert Wilders tegen de staatssecretarissen Albayrak  en Aboutaleb in verband met hun dubbele nationaliteit. Alleen Wilders’ eigen PVV stemde voor de motie.

Nu de huidige actualiteit heeft bewezen dat de kwestie van dubbele nationaliteit aanleiding geeft tot begripsverwarring omtrent het staatsburgerschap en er volgens de Turkse regering sprake is van Turks-Nederlandse staatsburgers in ons land – waar de Turkse regering zeggenschap over heeft – is er sprake van belangenverstrengeling.

Er ontstaan Turkse – en misschien geldt dat ook voor andere nieuwe Nederlanders – ‘enclaves’ in ons land waar de Turkse wet geldt en waar Turkse politici campagne (dienen te) kunnen voeren (volgens diezelfde Turkse bewindslieden en braaf na-gepapegaaid door Turkse Nederlanders) en dat kan onmogelijk de bedoeling zijn. En daarom is de aankondiging van de komst van de Turkse minister van Buitenlande Zaken naar ons land, i.c. Rotterdam, een politiek precedent dat in voorgaande debatten onbestaanbaar (en ondenkbaar!) was als feitelijke mogelijkheid, opnieuw noodzaakt tot een Kamerdebat – tijdens dit verkiezingsreces – om de staatsrechtelijke aspecten van deze dubbele nationaliteit te bespreken. En dan gaat het nu met name om de dubbele nationaliteit van medeburgers die een islamitische achtergrond hebben en om godsdienstig-politieke reden geen afstand kunnen doen van hun paspoort het het geboorteland.

Er blijken dus concluderend verschillende staatsrechtelijke opvattingen te bestaan over de aard van dat staatsburgerschap van het geboorteland en dat dient in de Kamer besproken te worden als nieuw politiek thema.

# Tijdens het debat wekte Balkenende de indruk dat de dubbele nationaliteit van de twee PvdA-bewindslieden in een later stadium toch wel eens een probleem zou kunnen worden. Dat leidde tot irritatie bij Jacques Tichelaar. De nieuwe PvdA-fractievoorzitter maakte in zijn tweede termijn duidelijk dat tornen aan de positie van Albayrak en Aboutaleb voor zijn partij onaanvaardbaar is.

De toenmalige fractieleider van de PvdA-fractie had toen volmondig gelijk, maar nu is er een andere dimensie binnen de dubbele nationaliteitenkwestie binnengedrongen, zodat er een nieuw debat zal moeten worden gevoerd. Dubbele nationaliteiten van westerse natiestaten is natuurlijk geen probleem, maar omdat een dubbele nationaliteit met een islamitische republiek tot grondrechtelijke waardenstrijd kan leiden, is een dubbele nationaliteit in dat geval onmogelijk gezien de tegenstrijdige bepalingen van het begrip democratie en vrijheid van godsdienst.

[# Over een motie van SP-leider Marijnissen  om een parlementair onderzoek in te stellen naar de achtergronden van de politieke steun van Nederland voor de oorlog in Irak, werd hoofdelijk gestemd. CDA, PvdA, VVD, PVV, ChristenUnie en SGP stemden tegen. Tichelaar lag in het debat zwaar onder vuur, omdat de PvdA eerder nog voor een onderzoek was. Ook premier Balkenende kreeg kritiek vanwege zijn rol in het blokkeren van een onderzoek.]

Pieter van Geel  (CDA) en Arie Slob  (ChristenUnie) beleefden een onopvallend debuut als fractievoorzitter.

https://www.parlement.com/id/vhipk0yeksfi/nieuws/kabinet_ongeschonden_door_debat

 

[archief 2016] D66 en PvdA: Dubbele nationaliteit moet kunnen (Bastiaan Kleinjan, vrijdag 16 december 2016)

Luister: ‘We lopen achter’

# Elke Nederlander zou een dubbel paspoort moeten kunnen hebben. Daarvoor pleiten de Tweede Kamerfracties van de PvdA en D66 vandaag. Beide partijen dienen een wetsvoorstel in dat er voor moet zorgen dat elke Nederlander een dubbele nationaliteit kan hebben.

Dit voorstel blijkt nu tegen de nieuwe actuele achtergrond niet strijdig te zijn met een nieuwe dubbele paspoorten-kwestie.

# 1,3 miljoen Nederlanders hebben op dit moment al een dubbele nationaliteit, maar de overheid heeft nu liever niet dat Nederlanders een dubbel paspoort hebben. Dit terwijl onze buurlanden daar een stuk minder moeilijk over doen. D66-Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma: ‘Er zijn 900.000 Nederlanders die in het buitenland wonen en werken. Daar trouwen ze misschien wel met de liefde van hun leven. Vervolgens lopen ze tegen grote problemen aan omdat ze hun nationaliteit moeten opgeven als ze daar willen blijven wonen en werken.’

Voor alle duidelijkheid is de kwestie die hier wordt aangesneden van een geheel andere aard dan de dubbele nationaliteit van islamgeboren medelanders.

https://www.bnr.nl/nieuws/politiek/10315447/d66-en-pvda-dubbele-nationaliteit-moet-kunnen

 

Turks campagnefeestje in Nederland ‘ongewenst’ (Peter Winterman en Marc Guillet, Nieuws/AD, 4 maart)

http://www.ad.nl/binnenland/ban-op-turks-campagnefeest~a519c52a/

 

Knoops: komst Turkse minister tegenhouden kan leiden tot diplomatieke rel (Kaya Bouma, de Volkskrant, 4 maart 2017, 19:40

Het kabinet heeft op papier de mogelijkheid om de Turkse minister van Buitenlandse Zaken tegen te houden die in Nederland campagne wil komen voeren. ‘Maar dat is een paardenmiddel. Zo’n beslissing kan leiden tot een diplomatieke rel.’ Dat zegt advocaat en bijzonder hoogleraar internationaal recht en politiek Geert-Jan Knoops.

Het kan inderdaad leiden tot een diplomatieke rel, maar daar is ook de Turkse regering zich zeer wel van bewust. Sterker, het is er de Turkse regering er alles aan gelegen om de spanningen binnen de EU naar een hoogtepunt op te drijven, omdat de Turken beseffen dat er geen enkele mentale basis bestaat voor een gezonde verstandhouding tussen Turkije en de EU. Het zijn alleen nog dwingende geopolitieke factoren die vragen om diplomatiek veilige uitwegen uit de netelige omstandigheden die ontstaan zijn.

# Knoops reageert op een uitspraak van Lodewijk Asscher op Radio 1 zaterdagmiddag. Volgens de vicepremier onderzoekt het kabinet of het juridisch mogelijk is te voorkomen dat minister Mevlut Cavusoglu komt spreken op een campagnebijeenkomst in Rotterdam.

# De bijeenkomst is bedoeld om Turkse Nederlanders ervan te overtuigen ‘ja’ te stemmen bij het referendum over de nieuwe Turkse grondwet op 16 april. Daarin krijgt president Recep Tayyip Erdogan veel meer macht dan nu, ten koste van het parlement. Premier Mark Rutte liet vrijdag al weten de bijeenkomst in Rotterdam ‘ongewenst’ te vinden.

Nogmaals is het volledig overbodig om de Turkse Nederlanders, in overgrote mate aanhanger van de AK-Partij, te overtuigen!

# Cavusoglu zei zaterdagochtend desalniettemin te zullen komen. ‘Wij gaan waarheen wij willen en praten met onze staatsburgers.’ Fijntjes voegde hij daaraan toe: ‘Waar is de democratie of de vrijheid van meningsuiting waarover jullie zeggen ons iets te willen leren? Hoe zit het met de vrijheid van vergadering?’

Dragers van het Nederlandse paspoort met een islamitische achtergrond dienen het Nederlandse staatsburgerschap te worden ontnomen, al is dat volgens de huidige wet onmogelijk. Maar als nieuwe Nederlanders zich hun Nederlandse paspoort onwaardig tonen, verdwijnt dat automatisme volgens de inherente logica van ons staatsrecht en dat moet als nieuwe voorwaarde in de wet op het Nederlandse staatsburgerschap worden vastgelegd.

Irritatie

Praten over vrijheid van meningsuiting terwijl die juist op het spel staat in Turkije. Journalisten zitten in de cel, democratie staat onder druk. Dat vind ik echt een gotspe. — Lodewijk Asscher 

# D66-voorman Alexander Pechtold sloot zich ‘voor 100 procent’ aan bij de kritiek van Asscher. ‘Duitse burgemeesters hebben oplossingen gevonden om een juridische ban op te werpen’, zei Pechtold. ‘Laten we de burgemeester van Rotterdam, als die het op zijn bordje krijgt, daarin steunen.’

# Volgens de organisatie gaat de bijeenkomst gewoon door. ‘Ik heb nog geen bericht gehad dat we het evenement moeten afgelasten en ik kan me niet voorstellen dat dit niet mag in een vrij land als Nederland‘, zegt Mustafa Aslan, campagneleider van Hollanda Evet Diyor (‘Nederland Stem Ja’).

Dit mag dus misbruik worden genoemd door Turkse Nederlanders die uitgaan van hun Turkse grondwettelijke rechten, die andere definities en een andere logica bezitten dan het Nederlandse staatsrecht. Daar is ook nog nooit een debat over gevoerd: strijdigheid van democratiebegrippen onderling!

Zware maatregel

Geert-Jan Knoops

# Knoops zegt dat het kabinet een buitenlandse minister kan weigeren zonder opgaaf van redenen door zich te beroepen op het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer uit 1961. ‘Nederland kan zeggen: wij laten deze persoon niet binnen. Maar dat is een zware maatregel die tot nu toe alleen werd ingezet in zeer extreme situaties, zoals spionage.’

# Bovendien kan de Turkse regering de beslissing aanvechten. Knoops: ‘En dan hebben ze een goed bepleitbare zaak.’ Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is het recht op politieke vergadering en vereniging een fundamenteel recht. Knoops: ‘De vraag is: hoe ver wil Nederland dit laten komen?’

Omdat het ‘recht op politieke vergadering en vereniging’ een fundamenteel recht is, zal het debat nu moeten gaan wie tijdens zo’n vergadering of campagne aanwezig moeten kunnen zijn. Omdat het islamitisch staatsrecht – zelfs in het formele seculiere Turkije – strijdig is met de Europese grondrechten, staat ons een nieuw boeiend debat te wachten.

# Het Turkse referendum leidt niet alleen in Nederland tot ophef. In Duitsland hebben twee steden vergelijkbare bijeenkomsten verboden. De minister van Economische Zaken Zeybekci werd in Keulen verwacht op een manifestatie, maar het stadsbestuur schrapte die om procedurele redenen: er zouden fouten zijn gemaakt bij het indienen van het verzoek. In Gaggenau ging een toespraak van de Turkse minister van Justitie niet door omdat de stad volgens de burgemeester niet was berekend op de verwachte grote toestroom.

Waarom zou Aboutaleb niet hetzelfde argument gebruiken?

 Oostenrijk

# Ook Oostenrijk liet aan Turkije weten niet gediend te zijn van de politieke manifestaties van de AKP. Een gepland campagnebezoek van president Erdogan zelf zou volgens de regering leiden tot verdere polarisatie tussen zijn aanhangers en Turkse Koerden in Oostenrijk.

# Tot nu toe lijkt er voor de bijeenkomst in Rotterdam niet overweldigend veel belangstelling te zijn. Op de Facebookpagina die Hollanda Evet Diyor heeft aangemaakt hebben 47 mensen zich aangemeld, er zijn nog eens 48 belangstellenden. Organisator Aslan verwacht een hoge opkomst van enkele honderden tot maximaal duizend bezoekers.

# Nederland telt circa 240 duizend inwoners met stemrecht in Turkije. Bij de Turkse parlementsverkiezingen in november 2015 bracht minder dan de helft van hen een stem uit. Onder de stemmers blijkt de steun voor Erdogan substantieel: 70 procent stemde op de AK-partij.

# Campagneleider Aslan van Hollanda Evet Diyor, zelf lid van de AK-partij, verwacht dat de Turkse Nederlanders massaal zullen instemmen met de grondwetswijziging. ‘Daar werken wij voor. Deze verandering is goed voor de stabiliteit in Turkije.’

Als deze verwachting bestaat en dat is hoogst waarschijnlijk vanwege deze nationalistische Turkse Nederlanders, die in ons land Turks worden opgevoed, is het dus ook volstrekt onnodig om Turkse bewindslieden in ons land campagne te laten voeren. De uitslag van dat referendum staat op voorhand al vast.

# Tot 16 april houdt de organisatie evenementen ‘door het hele land’. Voor zaterdagavond staat een besloten bijeenkomst in Amsterdam op het programma.

http://www.volkskrant.nl/4470283?utm_source=VK&utm_medium=email&utm_campaign=20170305|ochtend&utm_content=Knoops:%20komst%20Turkse%20minister%20tegenhouden%20kan%20leiden%20tot%20diplomatieke%20rel&utm_term=34268&utm_userid=c4e15096-5da2-4cc7-ac79-6f9a61c6f2a4

https://www.trouw.nl/s/~a305e2d64/?m_i=UgnUos4nfuRyFLS9UMFNo9t8SGIQuwMHgb_9ebCRSlUkmrC_NPWGrVJ94tzdbftjivcLk_6SfRA8RIzIbbai0nx_nXfEM&utm_source=TR+daily+20170305&utm_medium=email&utm_campaign=Ook%20Nederland%20wil%20geen%20Turkse%20campagne&utm_userid=11ce6dfe-3dea-4d85-b7da-6df4af29c312