Tags

, ,

Klaver perkt macht ‘oude mammoeten’ in (Ria Cats, Voorpagina/fd, 3 maart)

GroenLinks perkt macht van ‘oude mammoeten’ VNO-NCW flink in (Ria Cats, Voorpagina/fd online, 3 maart)

# Als het aan GroenLinks ligt, wordt de invloed van de machtige werkgeversorganisatie VNO-NCW op het kabinetsbeleid stevig teruggedrongen. Volgens de grootste linkse partij in de peilingen hebben de werkgevers nu nog een grote vinger in de pap en ‘lopen ze de deur plat’ bij regeringspartij VVD.

Het probleem is natuurlijk voor Klaver dat hij het contact van werkgeversorganisaties met de politiek niet kan stoppen, laat staan de macht van oude mammoeten. We zullen dat maar als jeugdigen onbezonnenheid van GroenLinks typeren, want de genoemde regeringspartij VVD maakt zelf wel uit met wie ze contacten hebben. Maar als Klaver de tekenen des tijds nu al goed verstaan zou hebben, had hij moeten weten dat het neoliberalisme en de multinationale mammoeten in de vorm van de aloude multinationals al op de terugweg zijn gedrongen, sinds de overwinning van brexiteers en Trump. Dat proces is vorig jaar ingezet en zal niet meer kunnen worden teruggedraaid.

Ook VNO-NCW zal merken dat hun rol een heel andere zal gaan worden dat ze voorheen gewend waren. Kortom, als GL samen met de VVD in een veelkleurig kabinet zitting neemt zullen er eerst afspraken moeten worden gemaakt dat alle contacten met lobbyisten en werkgeversorganisaties openbaar zullen moeten worden gemaakt en dat concrete afspraken ook in de Kamer moeten worden doorgesproken. En Klaver zal ook gaan merken dat – na de verkiezingen – het hele bestel sterk gaat veranderen, als zal blijken dat de macht van de populisten steeds groter wordt en dat dat consequenties heeft voor het algehele politieke opereren. Zo goed als ook de Kamer haar werkwijze intens zal moeten veranderen omdat het oude bestel op sterven na dood is. Er komt iets geheel nieuws, dat nu nog niemand kan voorspellen.

Conclusie is dat het thema klimaatverandering wel politiek beheersbaar móet worden gemaakt omdat de toekomst van de aarde daarvan afhankelijk is – al ontkennen de klimaatsceptici dat – en dus een fysiek en (leef)omgevings-, of gezondheidsprobleem, waarvoor in het algemeen belang gesproken noodzakelijke maatregelen genomen moeten worden, maar lobbyisten een heel ander verhaal zijn, die niet politiek bestuurbaar zijn, maar een kwestie van marktwerking, van vraag en aanbod omdat zij eigenlijk overbodig zijn als de politiek het algemeen belang als een vanzelfsprekend gegeven in de gaten houdt. En daarin ligt het probleem: politici zijn belangenbehartigers geworden in plaats van die algemene belangen te verzekeren. En daar gaat de politiek de mist in.

Advertisements