Tags

,

Een slaatje slaan uit veldslagen (Charlotte Waaijers, De Groene Amsterdammer online, 22 februari)

Onderzoek: De commercialisering van militaire missies

# Wegens bezuinigingen worden bij internationale militaire missies taken als catering en materiaalonderhoud steeds meer overgelaten aan bedrijven. Dat is goedkoper, zelfs als die bedrijven de diverse overheden, ook de Nederlandse, ongegeneerd oplichten.

De vraag is of dat ook het geval is met al die ICT-opdrachten van de overheid aan opdrachtnemers? Het lijkt er wel verdacht veel op…