Tags

,

De Telegraaf Buitenland, 24 februari

WASHINGTON –  President Donald Trump wil dat de Verenigde Staten weer koploper worden als het gaat om het aantal kernwapens. Omdat het land achterop is geraakt, moet het nucleaire arsenaal worden uitgebreid.

# „Ik zou het liefst zien dat niemand kernwapens heeft, maar we zullen nooit achterop raken en toestaan dat een ander land, zelfs niet een bevriend land, meer kernwapens heeft dan wij”, zei hij donderdag (plaatselijk tijd) in een interview met persbureau Reuters. „Het zou een droom zijn als geen enkel land nucleaire wapens heeft, maar als ze er toch zijn, dan moeten wij de meeste hebben.”

# Rusland heeft momenteel 7000 kernkoppen en de VS hebben er 6800, zo heeft het Ploughshares Fund, een anti-kernwapenstichting, bijgehouden.

‘Hebben’ of ‘in het bezit hebben’ is nog wat anders dan ‘gebruikt zijn’. Is de vraag ooit gesteld of er ooit kernwapens in actuele of wereldwijde conflicten gebruikt zijn?

# Als de VS meer kernwapens willen hebben dan Rusland, dan zou dat een breuk met het New START-verdrag kunnen zijn dat de vorige president Barack Obama sloot met zijn toenmalige Russische ambtsgenoot Dmitri Medvedev. Dat verdrag bepaalt dat beide landen evenveel kernwapens hebben en dat aantal tien jaar gelijk houden.

# Trump noemde het New START-verdrag een eenzijdig deal. „Nog zo’n slechte afspraak die het land heeft gemaakt. We gaan ervoor zorgen dat we goede verdragen sluiten.”

# De president sprak ook zijn ergernis uit over de recente test met een ballistische raket door Noord-Korea en noemde een raketafweersysteem voor buurlanden Zuid-Korea en Japan een van de opties. Ook voerde Trump de druk op China op om een grotere invloed uit te oefenen op het regime in Pyongyang. „Het is een gevaarlijke situatie en naar mijn mening zou China daar snel een einde aan kunnen maken, als het dat wil.”

Vreemd dat ik me nooit eerder heb afgevraagd of er ooit kernwapens feitelijk gebruikt zijn, maar misschien zijn ze wel gebruikt, maar is dat nooit openbaar bekend gemaakt. Zelfs in de laatste grootschalige oorlog (Golfoorlog) heb ik naar mijn herinnering niets gelezen in de media over het gebruik van kernwapens (en geen conventionele wapens die gekenmerkt worden door chemische reacties), want toch anders van karakter dan bijvoorbeeld kruisvluchtwapens.[1] Uit de tekst van Wikipedia en met name de passage ‘Omdat een vuile bom veel eenvoudiger te construeren is dan een echt kernwapen wordt vooral van dit wapen gevreesd dat het door terroristen gebruikt zou kunnen worden’, kan worden afgeleid dat er nooit kernwapens gebruikt zijn. En in dat geval zullen ze ook nooit feitelijk gebruikt zijn vanwege hun afschrikwekkende kracht die bijna noodzakelijkerwijs de gehele aarde zullen vernietigen. Daarvan zijn alle wereldleiders – en dus ook Poetin en Trump) zich bewust. Wat Trump in dit persbericht heeft opgemerkt is dus bangmakerij en een loos gebaar omdat het niet meer om evenwicht in aantallen gaat, want dat is een drogreden. Zelfs een gebruik van verhoudingen van 1 (VS) op 10 (Rusland) zou de aarde vernietigen. Populistische, want zinloze uitspraken dus. Enne… geldverspilling.

http://www.telegraaf.nl/buitenland/27682244/___VS_koploper_kernwapens___.html?utm_source=telegraaf-gesprekvandedag&utm_medium=email&utm_campaign=20170224091501_gesprekvandedag&utm_content=telegraaf_gesprekvandedag&utm_term=&EMAIL_SK=SK952730

[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Kernwapen