Tags

,

Geen mogendheid kan een kernoorlog winnen’ (Sytze van der Zee, Voorpagina/NRC Handelsblad, 1 februari 1983)

WASHINGTON, 1 feb. “Wij maken ons geen illusies over de gevaren van een atoomoorlog tussen de grote mogendheden. We geloven dat niemand een dergelijke oorlog kan winnen.” Tot deze conclusie komt het Pentagon in een toelichting op de nieuwe defensiebegroting die gisteren aan het Congres is voorgelegd.

[geen link te vinden op Google, noch NRC; op de Koninklijke Bibliotheek zal navraag worden gedaan en de tekst indien mogelijk gekopieerd.]

Het toeval wil dat ik dit artikel tegenkwam, nadat ik in de voorgaande blog het persbericht van Trump had geplaatst. Trump, noch zijn medewerkers, waren dus op de hoogte van dit onderzoek van het Pentagon uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Ook beleidsmakers zijn niet ‘perfect’….

De uitgetypte tekst:

Hiermee distantieert het zich kennelijk van speculaties die eerder binnen de Amerikaanse regering de ronde hebben gedaan.

Volgens het Pentagon is het militaire evenwicht ten gunste van de Sovjet-Unie verschoven. Zij zou in de belangrijkste categorieën van kernwapens de overhand hebben gekregen, terwijl zij haar superioriteit op conventioneel gebied zou hebben gehandhaafd. Moskou beschikt thans over het vermogen om in één klap de meeste Amerikaanse raketten die op land zijn gestationeerd te vernietigen, aldus het rapport.

Bovendien zou de Sovjet-Unie denken dat zij over een langere termijn oorlog kan voeren. Hierop zou onder andere het feit wijzen dat de Russische silo’s voor raketten extra zijn versterkt en dat de belangrijkste potentiële doelwitten in de Sovjet-Unie van uitgebreide luchtverdedigingssystemen worden voorzien.

Het 335 pagina’s tellende rapport: “De Russische geschriften, militaire doctrine en oefeningen wijzen alle duidelijk op een scenario aan de hand waarvan een kernoorlog kan worden uitgevochten.”

Naar de omvang van het Pentagon heeft de geleidelijke verschuiving in het militaire evenwicht ten gunste van de Sovjet-Unie “de geografische expansie van de Russische invloed in de wereld” vergemakkelijkt en helpen consolideren. Deze expansie zou weer de Russische militaire macht en invloed hebben versterkt.

Als voorbeeld voor het groeiende Russische militaire vermogen noemt het rapport een reeks van (vervolg op pag.5) nieuwe wapens en ontwerpen, zoals de nieuwe intercontinentale Blackjack-bommenwerper, nieuwe langeafstandsraketten, alsook de opgevoerde paraatheid van Russische legerdivisies. Van zijn kant belooft het Pentagon plechtig dat “onder geen omstandigheid” kernwapens opzettelijk zullen worden gebruikt om bevolkingscentra te vernietigen.

Een interessante nieuwigheid is overigens dat de “vliegende brandweer”, de Rapid Deployment Force, niet alleen in het gebied rond de Golf zal worden ingezet wanneer zich daar een crisis mocht voordoen.

Het is de bedoeling dat deze troepenmacht-voor-noodgevallen ook elders in de wereld in actie zal komen indien dit in geval van een crisissituatie nodig zal zijn.

Duidelijk is dat het Pentagon door de Russische nucleaire en conventionele superioriteit te benadrukken de nieuwe stijging in de Amerikaanse defensie-uitgaven wil rechtvaardigen. President Ronald Reagan  heeft gisteren namelijk het Congres een defensiebegroting voor het begrotingsjaar 1984 voorgelegd die 238,6 miljard dollar moet bedragen, wat tegenover 1983 op een stijging met 30 miljard dollar ofwel veertien procent neerkomt.

(…) [Er volgt nog een vervolgtekst van dezelfde omvang als hierboven geciteerd, maar met technische details.]