Tags

, , ,

Een steuntje voor de flexmens (Casper Thomas, In het nieuws/De Groene Amsterdammer, 16.2.2017)

# Wat wel kan, is de flexmens een steuntje in de rug geven. Dat begint met vaste contracten voor regelmatig werk. Er is geen enkele reden waarom postbezorgers of thuiszorgmedewerkers als zzp’er aan de slag moeten, anders dan een werkgever die probeert zijn verplichtingen te omzeilen. De wrr doet verdere suggesties: overweeg een verplichte verzekering voor zelfstandigen, geef werkgevers korting op sociale premies als ze een vast contract bieden, zorg voor ‘ingroeicontracten’, een vaste aanstelling waarbij een werknemer langzaam meer rechten opbouwt, en maak ook cao-afspraken met flexibele krachten.

Het scheidend kabinet-Rutte heeft de kloof tussen vast en flex grotendeels intact gelaten. Aan zijn opvolger de taak herhaling te voorkomen.

Met beide slotpassages uit dit leerzame artikel in het weekblad De Groene, weten we nu dat flexwerk geen vanzelfsprekende of gezonde zaak is, ook al zijn de VS vergeven van dit soort constructies. Maar het hoort niet in een echt beschaafd land en ons land, door Rutte graag neergezet als een heel gaaf land, hoort geen grote groep flexwerkers te hebben. Dan ben je geen beschaafde natie meer.

https://www.groene.nl/artikel/een-steuntje-voor-de-flexmens

Advertisements