Tags

,

Moet Nederland zich schamen voor landbouwsucces? (Column De kwestie Peter de Waard, Economie/de Volkskrant, 15 februari)

# Tulpenkwekers in Spanje en Scandinavië die een graantje probeerden mee te pikken van de lucratieve tulpenhandel, hebben het loodje moeten leggen vanwege de genadeloze Nederlandse efficiency.

# Dat geldt niet alleen voor tulpen. In 1950 leverde de komkommerteelt in Nederland tien kilogram per vierkante meter op. In 2015 was de opbrengst achtmaal zo hoog. In 1950 werd van een hectare zes ton appels geplukt. In 2015 was een hectare appelbomen goed voor 44 ton appels.

# De reden dat Nederland die positie heeft is vooral te danken aan het feit dat Nederland de landbouw het best heeft geïnnoveerd en geïndustrialiseerd. De Nederlandse landbouw is sinds de oorlog geëvolueerd van een arbeidsintensieve sector van heren- en keuterboeren tot een arbeidsextensieve sector van machtige bedrijven. Nederland is het agrarische Silicon Valley.

# Alleen is niet iedereen daar blij mee. In deze krant pleitte de arbeidssocioloog Jan Douwe van der Ploeg gisteren ervoor de klok weer terug te zetten naar de tijd van Wim Sonnevelds Het Dorp en Hielke en Sietse’s De Kameleon. Toen draaiden dorpen geheel om de landbouw. Boeren hadden landarbeiders in dienst die toen nog in werkmanshuisjes rond de boerderij woonden. (…) Daarom moet de Nederlandse landbouw een voorbeeld nemen aan de Franse en Italiaanse, waar kleinschalige bedrijven in opmars zijn.

# Het pleidooi is uit sociologisch en milieu-oogpunt prijzenswaardig. Maar het klinkt als een oproep aan Silicon Valley om de dorpskrant, de dorpspomp, de dorpsomroeper en de dorpstaxi de kans te geven respectievelijk Google, Facebook, Apple en Uber overbodig te maken.

# Kleinschaligheid is heel mooi en moet worden gepromoot. Maar als Nederland zijn tulpenexport beter weet te beschermen als de Fransen hun champagne- en de Italianen hun pasta-export, hoeft niemand zich daarvoor te schamen.

Er wordt natuurlijk een denkfout gemaakt als gedacht wordt dat kleinschaligheid zonder innovatie en technologie hand in hand kunnen gaan en dat is natuurlijk niet het geval. Kleinschaligheid is een prijzenswaardig politiek doel, maar deze maatschappij kan niet meer zonder innovatie, vernieuwing, specialisatie en efficiency, maar dit laatste heeft niets met bescherming te maken; ook niet beschermconstructie van welke aard dan ook, denk aan protectionisme. In de toekomst zullen alle productieve sectoren – dat geldt dus voor de primaire, secondaire, tertiaire en quartaire sectoren – allemaal in vergevorderde mate geautomatiseerd zijn.

In feite betekent dit dat als die automatisering in digitalisering goed functioneren – en niet zoals bij alle Nederlandse (semi)overheidsinstellingen waar geen enkele automatisering goed werkt, alsof alle computerontwikkelaars een kartel hebben afgesproken om alle opdrachten te saboteren en zo hun winstmarges te verhogen – er een perfect samenspel tussen die beroepssectoren en digitalisering ontstaat, waarin de digitalisering als controlemechanisme waarschuwingen kan aangeven als er ergens in het productieproces iets mis gaat, zodat tijdig kan worden ingegrepen. Zo gezien is het samenspel tussen productie op basis van digitalisering geen bescherming, laat staan een verschijnsel om ons als Nederlandse producent te schamen ten opzichte van het buitenland. Ons land wordt inderdaad steeds meer – over een breed front – een Silicon Valley, en wat productievermogen een tweede VS (en Japan of Z-Korea?).

En omdat in ons land het vooral creatieve menselijke – nerds – geesten zijn die die industriële toepassingen zelf verzinnen en productief weten te maken, is er alle reden om trots te zijn op ons creatieve menselijke vermogen, in plaats van ons te schamen. Wij zijn het land geworden waar de mens de technische slimheid van computers op menselijke wijze heeft weten toe te passen en waar de hele wereld van mee kan profiteren. Onze creakracht is alom bekend, zoals in onze waterwerken, zodat wij bewijzen dat menselijk vernuft samengaat met technisch vernuft.

http://www.volkskrant.nl/opinie/moet-nederland-zich-schamen-voor-landbouwsucces~a4462409/