Tags

,

‘Hij houdt tenminste woord’ (Emilie van Outeren, In het nieuws/nrc, 1 februari)

# Protesten in steden en op luchthavens. Internationale afschuw en verontwaardiging. Boze bedrijven en universiteiten. Een ontslagen minister van Justitie en openlijke kritiek van eigen diplomaten.

Deze inleidende zin op een korte beschouwing over Trumpfans spreekt boekdelen. Hij houdt zich aan zijn beloften en die fans vinden dat vanzelfsprekend omdat zij hoop putten uit die beloften. Dat die beloften onzin vertegenwoordigen, of misschien zuiverder uitgedrukt, neerkomen op ‘onzinnigheden’ en toch ondersteund worden, komt wellicht door de verblinding van die fans, oerconservatieve geluiden die nergens geaccepteerd worden, dan allen in het hart van deze simpele zielen die hun meningen bevestigd zien door de hoogste gekozen functionaris binnen de constitutionele rechtsorde van de VS. Dat er zo’n internationale kritiek is losgekomen op de eerste decreten van de president, zegt al genoeg over de onconventionele wijze van aanpak waarmee diezelfde president aan de slag is gegaan. Geen wittebroodsweken, maar direct op volle kracht vooruit en het liefst zonder hinderlijk gedoe van het Congres. Daadkracht tonen, zonder enige politieke ervaring.

Trump denkt dat hij de bv VS kan bestieren als vastgoedmagnaat, maar het kan niet anders dan dat hij er snel achter zal komen dat de politiek een andere bestel is dan het zakenleven en dat zijn eigen Republikeinen in beide huizen van het Congres ook in opstand zullen komen.

Kortom woord houden geldt niet alleen voor iedere afspraak die nagekomen wordt, maar alleen als die beloften ook ethisch, moreel en vooral politiek breed gedragen mort worden en daarvan is geen sprake. Daardoor kan nu al worden vastgesteld dat deze burger Trump die zich kandidaat heeft gesteld voor het presidentschap onjuist hebben gehandeld nu wel bewezen is dat deze narcist nimmer een geschikte president zal kunnen worden en iedereen die zijn stem op hem heeft uitgebracht een fundamentele inschattingsfout heeft gemaakt. Een les voor het middelbaar schoolonderwijs: niet iedere mening kan als rechtsgeldige uitspraak worden beschouwd. Uitspraken zijn alleen door juiste argumenten geldig en anders zijn ze ongeldig. Iedere uitspraak van Trump tijdens zijn campagne was ongeldig, want populistisch en daarom te simpel, oppervlakkig en ondoordacht. En de wereld is er snel klaar mee.

Advertisements