Tags

Trumps strateeg gedijt bij chaos en verwarring (Guus Valk, In het nieuws/nrc, 31 januari)

Steve Bannon | Het inreisverbod dat president Trump vrijdag afkondigde, draagt zijn handtekening. Net als de sinistere inauguratietoespraak. Vriend en vijand zijn het erover eens: hij is Trumps absolute favoriet.

# De benoeming bevestigt wat vriend en vijand over de 63-jarige Bannon zeggen. Hij is Trumps absolute favoriet. Bannon is een man van het woord. Hij gelooft in beelden, karikaturen desnoods, omdat die altijd sterker zijn dan feiten of rationele argumenten. Hij schreef de opvallend sinistere inauguratietoespraak, waarin Trump in dystopische woorden sprak over „het Amerikaanse bloedbad”: steden die geteisterd worden door drugs en bendes, wanhopige arbeiders, een land dat „verroest” is, „bestolen”, „niet meer te repareren”, „gevangen”.

Het gaat kortom tijdens de regeerperiode van Trump om ‘karikaturen omdat die altijd sterker zijn dan feiten of rationele argumenten.’ Rationaliteit is afgeschaft en dat is een geheel nieuwe situatie in de rationele wereld die onze wereld was sinds de Verlichting. Deze regering is een lineaire (denk)wereld, waarin je rechtstreeks van A naar B redeneert en daar komen geen nuances aan te pas. Oppervlakkige en eenvoudige redeneringen die haaks staan op de complexe en meervoudige werkelijkheid van vandaag, of misschien meerdimensionaal denken. Trump is een lineair denkend en levend, zelfs regerend president.

Van der Staaij ‘’Vanuit mijn achtergrond past dat je niet gelooft dat de meerderheid altijd gelijk heeft’ (Robert Giebels en Ariejan Korteweg, Ten eerste/de Volkskrant, 31 januari)

# ‘Waarom zou waar ik mee opgroeide waarheid zijn? Het is goed dat er aan je boom geschud wordt. Zo is in mijn studietijd het geloof meer mijn eigen verhaal en intellectuele overtuiging geworden. Er is een erudiete christelijke traditie: ons verhaal is onderbouwd. Vanuit mijn achtergrond past dat je niet gelooft dat de meerderheid altijd gelijk heeft.’

Hoewel Van der Staaij hier natuurlijk aangeeft dat hij vanwege zijn eigen christelijke geloofsovertuiging niet kan menen dat de meerderheid altijd heeft, en dus ook in de politiek geen meerderheid met andere opvattingen pro forma gelijk kan hebben, wijst hij zonder naar Trump te verwijzen – die komt in dit interview helemaal niet aan de orde – naar de trendy opvatting dat de kiezer altijd gelijk heeft naar de prullenbak. Daarmee kan Van der Staaij’s logica direct worden gekoppeld aan de verkiezingswinst van Trump: zijn kiezers hebben helemaal geen gelijk omdat ze uit rancune en wraakzucht tegen de gevestigde orde hebben gestemd. Dat is Trumps waarheid, althans die hij tot waarheid heeft verheven. De wereld zal het daarmee de komende 4 jaar mee moeten doen. Dan hebben we die revolutie ook weer achter de rug. En de democratie is een lesje rijker geworden: meerderheden hebben helemaal geen gelijk. Ze kunnen zelfs rampen veroorzaken.