Tags

Zorg gaat moeilijk samen met winst (commentaar Trouw, 26/01/17)

# Mag zorg winst opleveren? Nee, zegt een meerderheid van de Tweede Kamer op initiatief van CDA, SP en regeringspartij PvdA. Het tijdelijke verbod op winstuitkering aan zorgverzekeraars willen zij omzetten in een permanent verbod. Eerder al stierf het voorstel van minister Schippers (VVD, gezondheidszorg) om ziekenhuizen winst te laten maken een politieke dood. Jaren geleden belandde dat bij de Eerste Kamer, maar de Staatscourant kwam nimmer in zicht, bij gebrek aan politieke steun.

De tegenstanders van winst in de zorg hebben volstrekt gelijk dat binnen de zorgsector geen winstbegrip hoort. Het wetsontwerp was natuurlijk een doodgeboren voorstel omdat het een vorm van doorgeslagen vorm van neoliberalisme was. Het kan, met de dossiers onderwijs en energievoorziening, als nutsvoorziening worden beschouwd en dus kan het heel goed bestaan op basis van productiekosten. Die kunnen erg uiteenlopen, maar daarover moet overeenstemming kunnen worden bereikt. En de farmaceutische industrie moet voor erg dure medicijnontwikkeling toestemming vragen aan de politiek. Anders zullen de farmaceutische faculteiten de taak van de industrie kunnen overnemen. Maar de huidige infrastructuur dwingt tot een volledige herbezinning van de medische kostenontwikkeling, want anders blijft de kostenfactor volledig uit de hand lopen en wordt de politiek gedwongen tot veel hogere belastingtarieven om de zorgpremies in de hand te houden. Nieuwe progressieve politiek wacht op ons.

# De brede weerstand tegen winst maken in de zorg is tekenend voor de huidige politieke verhoudingen. De marktwerking heeft haar glans verloren en winst uitkeren gaat echt te ver. Begrijpelijk. Winst en zorg zijn een ongelukkig huwelijk. Gaat het dan nog wel primair om de patiënt of vooral om de poen?

Volkomen juiste opvattingen van de krant.

# Het is ook de vraag of de beloften van de marktwerking in de zorg wel zijn waargemaakt. In 2006 verdwenen de ziekenfondsen en moest iedereen zich verplicht verzekeren voor ziekte. Zorgverzekeraars werden toen de regisseur van de zorg; zij zouden door scherp in te kopen de beste zorg tegen de laagste prijs regelen.

‘Scherp inkopen om de beste zorg tegen de laagste prijs regelen’ is natuurlijk altijd al een contradictie in terminis geweest.

# Tien jaar later is onvoldoende duidelijk in welke mate ze daarin slagen. De zorgkosten stijgen nog steeds, al is die stijging wat minder sterk dan voorheen, en de kwaliteit en effectiviteit van veel medische ingrepen zijn nog steeds lastig aan te geven. Er is dus nog wel wat werk aan de winkel voor de zorgverzekeraars: pas als kwaliteit en prijs van de zorg zijn gegarandeerd, is een gesprek over winstuitkering op zijn plaats.

# Of toch niet? Want zorgverzekeraars klagen nu al jaren terecht over wantrouwen en stemmingmakerij tegen hen, waarbij ze wijzen op zorgverleners maar ook op politici aan linkerzij. Ze worden daarbij ten onrechte weggezet als machtige, op winst beluste partijen, met miljarden reserves aan premiegelden in kas. Dat die reserves wettelijk zijn voorgeschreven en dat zorgverzekeraars helemaal geen winst mógen uitkeren en alle geld dus de zorg ten goede komt, is nauwelijks over het voetlicht te brengen.

Dit laatste is een evident voorbeeld van alle onduidelijkheid die de zorgwet heeft veroorzaakt en alle misverstanden die gerezen zijn. Tijd om deze structuur terug te draaien naar de oude ziekenfonds omdat de rust weer onder de mensen terugbrengt. Maar niet als alternatief de voorstellen van SP, want die slaan helemaal nergens op.

# Het is daarom logisch als zorgverzekeraars het permanente verbod op winstuitkering, zoals dat nu door de Tweede Kamer bij meerderheid is geregeld, alsnog breed zouden omarmen. Dan kan er geen enkele twijfel meer zijn over hun intenties: het gaat hen dan primair om de patiënt en niet om de poen.

Een hele wijze suggestie!

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/4453662/2017/01/26/Zorg-gaat-moeilijk-samen-met-winst.dhtml

Advertisements