Tags

,

‘Onderzoek pleit tegen sluiting kolencentrales’ (Carel Grol en Alexander Weissink  • Economie & Politiek/fd, 19 januari)

Het beste scenario voor de Nederlandse kolencentrales is niet sluiting, maar verdere verduurzaming. De CO2 die uitgestoten wordt zou opgeslagen kunnen worden in oude gasvelden en er kan biomassa bijgestookt worden; dat is relatief goedkoop en het levert de meeste besparingen van broeikasgassen op.

Dat staat in een nog niet bekendgemaakte studie van Frontier Economics die is ingezien door deze krant. In verschillende scenario’s wordt de toekomst van de Nederlandse kolencentrales geschetst.

Politiek is ernstig verdeeld

Politiek Den Haag is verdeeld over de toekomst van kolencentrales. Coalitiepartijen PvdA en VVD staan lijnrecht tegenover elkaar. Staatssecretaris DIjksma voor Milieu (PvdA) wil dat meer centrales dicht gaan en zet in op sluiting van de Hemwegcentrale in Amsterdam. Minister Kamp van Economische Zaken (VVD) zegt dat de beoogde CO2-reductie van 25% in 2020 te halen is zonder extra kolencentrales stil te leggen.

Algehele sluiting kolencentrales kost €7 mrd

In het onderzoek van het Duitse bureau Frontier Economics, dat inclusief de bijlagen zo’n 200 pagina’s telt, zijn in opdracht van het kabinet verschillende mogelijkheden uitgewerkt. Sluiting van alle kolencentrales per 2020 zou € 7 mrd kosten. Dat is exclusief de compensatie van de eigenaren van de kolencentrales. Andere scenario’s zijn een geleidelijke sluiting van kolencentrales en betere bepaling van de prijs van CO2.

Minder steenkool hier, meer bruinkool daar

De studie is weliswaar grondig, maar ook voor meerdere interpretaties vatbaar. Een van de twistpunten is het zogeheten waterbedeffect. Als in Nederland de nieuwste kolencentrales sluiten, zal er elders in Europa meer CO2-uitstoot komen doordat Nederland energie uit vervuilende buitenlandse kolencentrales zal importeren. Simpel gezegd: minder steenkool hier, is meer bruinkool in Duitsland.

Nederlandse beperking ‘zullen voor het overgrote deel worden tenietgedaan door stijging van emissies in het buitenland‘, zegt VEMW, de belangenbehartiger voor zakelijke energiegebruikers.

Greenpeace denkt er anders over

Dat staat haaks op de visie van Greenpeace. ‘Bij sluiting van Nederlandse kolencentrales zal de productie in binnen- en buitenland voor het overgrote deel worden overgenomen door gascentrales’, stelde die milieuorganisatie. Dat zou leiden tot een ‘aanzienlijke CO2-reductie‘ op Europees niveau, aangezien gascentrales veel schoner zijn dan kolencentrales.

Is afvang en opslag van CO2 betaalbaar?

Ook is er onduidelijkheid over de betaalbaarheid van afvang en opslag van CO2, ook bekend als CCS (carbon capture and storage). Dit is nu nog een experimentele techniek. In Rotterdam komt ‘Road’, een project om jaarlijks een miljoen ton CO2 van twee nieuwe kolencentrales op de Tweede Maasvlakte op te slaan, al jaren niet van de grond. Ondanks toegezegde subsidie uit Den Haag en Brussel, stellen de eigenaren van de energiecentrales, Engie en Uniper, de definitieve investeringsbeslissing telkens uit omdat de businesscase niet sluitend is.

En wie gaat het betalen?

Zeker is dat CCS een prominente rol speelt in het beleid. De overheid en het bedrijfsleven moeten een ‘CCS-routekaart samenstellen op om vast te stellen welke risico’s en barrières er zijn voor investeren in CCS’, stond in de Energieagenda die vorige maand naar buiten kwam. Er werd gehint op een ‘nationale financieringsinstelling, om zo meerdere demonstratieprojecten te realiseren, ook in de industrie’.

Maar daarmee blijft de vraag bestaan: wie gaat het betalen? En dus ook of er subsidie moet gaan naar CCS. Kunnen energiemaatschappijen zelf opdraaien voor de kosten, of is opslag zo duur dat het energieopwekking daarmee onrendabel maakt?

Kamp en Dijksma misschien toch op één lijn

Naar verwachting zal daar vrijdag meer over bekend worden. Het kabinetsbesluit over de toekomst van de kolencentrales zal dan zoals beloofd naar de Tweede Kamer gaan. Kamp en Dijksma, eerder nog op ramkoers, hebben dus nog maar heel even om tot overeenstemming te komen.

https://fd.nl/economie-politiek/1183508/verduurzaming-kolencentrales-lijkt-beste-oplossing