Tags

, ,

Revolutionaire spirit (Tarid Tabarki, Opipie/fd, 5 januari)

# Ook anno 2017 ageren mensen tegen het systeem. Sommigen willen een revolutie ontketenen tegen mondialisering en het grote geld (Occupy) of de voortrazende technologie. Ook heb je populisten, die vooral tégen zijn of terug naar vroeger willen. Die groep noemt Arnon Grunberg contrarevolutionairen. Hij schreef maandag in de Volkskrant: ‘Zij keren zich tegen de verlichtingsidealen of interpreteren die op cynische wijze.’ Daarin heeft hij gelijk, maar elke orde die door een revolutie in het leven wordt geroepen, komt op een gegeven moment zelf ook weer een revolutie tegen. Mochten de eigen-volk-eerst-denkers hun zin krijgen, dan breekt op een dag weer een kosmopolitische revolutie uit.

Zo zullen de huidige trends als Trump, Brexiteers en andere populisten op de termijn van hun ambtstermijn weer worden opgevolgd door de ondernemende kosmopolieten en globalisten-nieuwe-stijl, waarbij de scherpste randen van het neoliberale globalisme vanaf zijn gehaald of van een menselijke maat zijn voorzien. Outsourcing en het ongegeneerde superkapitalisme zal na Trump hebben afgedaan. Het zelfherstellend vermogen van de samenleving zal dus blijken als een nieuwe balans zal zijn ontstaan, waardoor brede lagen van de bevolking weer meer geluk en welzijn zullen ervaren en waardoor correctiemechanismen als het populisme niet meer nodig zijn. De politieke Kondratieffgolven doen hun werk.

https://fd.nl/opinie/1181827/revolutionaire-spirit