Tags

,

De moed om dingen op te pakken (Ferdinand Grapperhaus, opinie/fd, 3 januari)

Zelf ben ik liefhebber van de feestdagen. De zak van Sinterklaas, de kerststal, de boom met van die in-rood-en-zilver-geschilderde huisjes en lichtjes, vuurwerk en oliebollen, maar ook familiediners en spelletjes doen: ik hou er van. Alleen, die goede voornemens, dat vind ik niks.

Toch zal ik er zelf ook aan moeten. Dat zit zo. Een Amerikaanse hoogleraar psychologie, Lisa Feldmann Barrett, schrijft op oudejaarsavond in de New York Times dat er een verklaring is waarom sommige mensen fysiek en mentaal zo goed oud worden. Er zijn hersengebieden die zij aanduidt als ‘hub regio’s’ waar allerlei cognitieve en emotionele functies van ons brein bijeenkomen.

Hoe sterker ontwikkeld die hub regio’s zijn, des te beter doet iemand het in geheugen -en aandachtstests. En deze cruciale cerebrale knooppunten worden sterk, door ze vooral te belasten met moeilijke taken. Wie tot het uiterste gaat in zijn fysieke en mentale activiteiten, zorgt voor een gespierd brein, en kan meer op zijn oude dag, aldus de professor.

Eigenlijk moet je uitblinken in het geestelijke en lichamelijke afzien.

Mijn enkele voornemen om in het nieuwe jaar naar de sportschool te gaan, of om eindelijk eens sudoku’s te gaan doen, is onvoldoende. Toch omarm ik de boodschap van mevrouw Barrett. Het gaat niet om de inhoud van je voornemen — je moet er keihard voor gaan.

De jaarwisseling gaat niet over fijne intenties maar over de moed om dingen op te pakken. Ik denk eerlijk gezegd dat dat de boodschap was van de politieagenten naar de minister van Justitie en Veiligheid. Een ‘toi, toi, toi’ in de nieuwjaarsnacht is niet voldoende. Het gaat om daden.

# Een bewindsman moet tegen zijn mensen zeggen: ‘Ik zie wat jullie doen, ik ga dit jaar tot het uiterste om middelen vrij te maken, om salarissen en arbeidsvoorwaarden te verbeteren, om de wet te wijzigen zodat we het krapuul dat jullie werk onmogelijk maakt ter plekke krachtig aan kunnen pakken.’

Het probleem van salarissen en arbeidsvoorwaarden is echter dat dit ook opgaat zorg-, onderwijs en defensiemedewerkers, kortom de quartaire sector, en dus ontvangers van overheidsinkomens en die drukken weer op de rijksbegroting. En daar geldt als heilige koe van de 3%-begrotingstekortnorm van de EMU en dat juist de juiste maatregelen tegen, ook al dragen deze belastingbetalers zelf ook bij aan het bbp. Maar zolang de quartaire sectoren dezelfde groei meemaken als de productieve (primaire, secundaire en tertiaire) sectoren, komen we in onze postindustriële samenleving geen stap verder zolang die 3% blijft gelden. Daar moet de politiek dus een oplossing voor gaan vinden, want iedereen draait daarom heen. Hierover zwijgt ook Grapperhaus.

# Ik voeg er zelf aan toe: en het is schandalig dat individuele agenten straffeloos via sociale media kunnen worden belasterd en bedreigd. Het is het tout court de afbraak van de rechtsstaat, als we dat toelaten.

Wat zou helpen is een lik-op-stuk beleid in de vorm van ambulances die worden begeleid door politieauto’s met een groot aantal camera’s aan ‘boord’ of op het dak, die alles kunnen opnemen en registreren en die dus de aanstichters direct kunnen worden opgespoord. Die kunnen dan worden opgepakt, evenals alle uitlatingen op de sociale media en dit collectief wordt gedwongen tot een serieus gesprek met de politie (met een officier van justitie) om ze vervolgens een zware boete te geven als er geen afdoende antwoorden worden gegeven. Als deze methode nog niet volgens de huidige wetgeving kan worden uitgevoerd, dan wordt met spoed een wetswijziging voorbereid.

De juiste argumenten zijn overigens ondenkbaar, zodat iedereen een ‘fikse’ boete aan zijn broek krijgt, zodat er zoets geen tweede keer zal gebeuren.

En terugkomend op betere salarissen: dan breekt de politieke kleur van de huidige minister natuurlijk enige verbetering op want de VVD zal nooit erkennen dat er meer geld naar deze overheidssector moet gaan. En zo blijven we in een vicieuze cirkel hangen.

Een mooi voornemen: we moeten de uitvoerders van onze openbare diensten veel meer steunen, en dat geldt zeker voor de politie. Maar geen enkel plan kan zonder iemand die er op duikt. Met alle respect voor wat Rutte 2 tot stand heeft gebracht — want dat is veel! — het wordt tijd voor nieuwe daadkracht, met Rutte 3 of anderszins.

Een kabinet dat straks zijn hersencapaciteit tot het uiterste inzet.

Goed voor de eigen oude dag van de bewindslieden, dat ook nog!

Ferdinand Grapperhaus is advocaat en hoogleraar arbeidsrecht.

https://fd.nl/opinie/1181575/de-moed-om-dingen-op-te-pakken