Tags

,

Stelling: alleen dankzij het opkomend populisme, nationalisme en demagogie kan links weer gaan winnen. Zonder PVV, DENK, VNL en GeenPeil was links reddeloos verloren, zo blijkt uit het eerste nieuwe maandblad Vrij Nederland.

Verzet! Zo gaat links weer winnen (Thijs Broer, Harm Ede Botje en Sander Donkers, Vrij Nederland, januari 2017)

# Toen oud-PvdA-voorzitter Felix Rottenberg ongeveer op hetzelfde moment bij het ontwaken in de hoofdstad vernam dat Trump had gewonnen, was zijn gevoel: ‘Verdomme, wat hébben we dit onderschat.’

En dat terwijl dit niet onderschat had mógen worden omdat het nu een algemene trend is geworden dat de opstand tegen de moderne (economische en politieke) elites – in tegenstelling tot Frits Bolkestein afgelopen weekend op de radio oreerde dat er verschil moet worden gemaakt tussen de oude elite in de vorm van de aristocratie, maar die bestaat in ons land niet meer; en de moderne, maar tijdelijke elite van individuele CEO’s, politieke beslissers en opiniemakers in deze maatschappij) – zo’n omvang heeft gekregen dat er zonder een nieuw en deugdelijke referendumwet nooit meer door een toekomstige regering een referendum durft te worden uitgeschreven. Met de huidige sociaal-economische verhoudingen in ons land maar ook overal in de Westerse democratische wereld wenst de spraakmakende minderheid geen enkel besluit van de politiek meer te accepteren. De politiek wordt nu standaard gezien als een gesloten en besloten bolwerk, waar de bevolking geen ingang en toegang toe krijgt. Dat betekent in ieder geval het failliet én het einde van de huidige representatieve politieke model dat waarschijnlijk binnen enkele jaren zichtbaar wordt als het electoraat – met uitzondering van de officiële partijleden – het stemformulier van een rood x kruis voorzien om op die manier die biljetten ongeldig te maken en de opkomst maar 2% blijkt te zijn, en dat is het percentage partijleden op de totale kiesgerechtigde bevolking. Een groter bewijs van faillissement heb je dan niet nodig.

# Ook Rens van Tilburg, die thuis in Utrecht om halfdrie ongerust was gaan slapen, werd ‘heel vervelend wakker’, evenals oud-politicus Jan Terlouw, die in zijn landhuis in Twello het nieuws via de radio te horen kreeg. ‘Mijn eerste gedachte was: een presidentskandidaat die met schaamteloze leugens over het klimaat en migranten aan de macht komt, dat is het failliet van de politiek.’

In ons land worden dezelfde schaamteloze leugens verkocht, maar dan in nette parlementaire bewoordingen, die zo onopvallend zijn dat ze niet doordringen in de pers. Ons parlement staat er even machteloos tegenover als het Amerikaanse Congres, waar Obama alleen maar problemen en sabotage vanuit de Republikeinse hoek heeft moeten incasseren en de VS op die manier onbestuurbaar werden. In ons land kan niemand meer volgen hoe de Tweede Kamer opereert en functioneert. Fractiediscipline is in mijn ogen de dood in de pot, met uitzondering van de afgelopen periode waarin de VVD en PvdA hun coalitieafspraken voorbeeldig zijn nagekomen en dat heeft ons land ook gered bij de ontwikkeling naar de bananenrepubliek van Rutte 1.

# Ondertussen in Heerlen was SP-voorman Ron Meyer vooral ‘verbaasd over de verbazing’ in de media. ‘Er waren twee kandidaten van het establishment: de een van de politieke kaste, de ander ban de financiële. Dan moet je niet gek opkijken als een van die twee het wordt. Ik vind het pas écht verontrustend dat bijna vijfenveertig procent van de mensen is gaan stemmen. Zo groot is de afkeer van de gevestigde orde, dat veel mensen niets meer met de politiek te maken willen hebben.’

Dit is een juiste constatering, maar de SP heeft in ons land geen enkele bijdrage geleverd aan het tegengaan van dat snoeiharde saneringsbeleid van Rutte 2, omdat dat simpelweg geen begaanbare weg was vanwege de EMU-normen en de EU uit de crisis moest komen. Daar werd alleen botte oppositie tegen gevoerd zonder dat er constructieve voorstellen werden gedaan door de SP. Dat tekent ook het failliet van het politieke bestel in ons land én van de SP.

# Hoe is de massale onvrede te verklaren? Wat doen de linkse partijen verkeerd? En wat kan de vooruitstrevende beweging doen om het tij te keren? Vrij Nederland vroeg het aan elf progressieve kopstukken van verschillende pluimage, van jong tot oud, van socialistisch tot links-liberaal, van binnen en buiten de politieke partijen.

Omdat uit dit VN-interview niets bruikbaars is komen – zoals ik zal aantonen – bovendrijven om een aanzet te ontwikkelen tot een houdbare linkse politiek, zal een politieke denktank vanuit Vrij Nederland kunnen worden opgezet om een periode van meerdere jaren lang te brainstormen over hoe het populisme bestreden kan worden. Als principieel partijloos geworden burger, na een aantal lidmaatschappen van politieke partijen uitgeprobeerd te hebben en dus dat congressenwereldje wel heb leren kennen, heb ik alleen nog maar vertrouwen in een denktank met deelnemers die alleen via schriftelijke notities met hervormingsplannen communiceren en waaruit een manifest kan ontstaan. Maar wel op voorwaarde dat alle dogma’s thuis worden gelaten; argument is dat volkomen partijonafhankelijk moet worden geopereerd, want anders al op voorhand een mission impossible. Als het op niets uitloopt met die denktank, dan heb ik alleen nog maar vertrouwen in een bestel op basis van directe en digitale democratie dat in de nabije toekomst toch wel gaat ontstaan, omdat dat te voorzien valt met de huidige afkeer van het bestaande. Deze denktank kan daarvoor mogelijk voorbereidingen gaan treffen!

En nog een antwoord op de titel van deze blog: Alleen dankzij de opstandigheid van de burgers, die nu wordt uitgekristalliseerd door alle genoemde partijen (en bewegingen of groepen) vanaf PVV tot aan VNL en Nieuwe Wegen, kan het huidige bestel voldoende ondergraven worden om een geheel nieuw stelsel uit de as van het oude te laten herrijzen.

(wordt vervolgd)