Tags

, ,

‘Er was in Maastricht simpelweg geen consensus voor een politieke unie’ (Rik Winkel, Economie & Politiek/fd, 9 december)

 

Was het fout om geen politieke unie op te richten?

# ‘Als er geschiedenis wordt geschreven, ligt er meestal geen blauwdruk klaar. Mondiale en Europese omstandigheden komen samen met op dat moment tastbare politieke consensus, binnen de grenzen van wat politiek en technisch haalbaar is. Het was geen domme constructiefout. Er was simpelweg geen politieke consensus. Het Stabiliteits- en Groeipact (SGP), met strikte beperkingen voor het begrotingsbeleid, was politiek al een forse stap. Alleen begrepen de grootste landen niet dat ze het moesten respecteren. Mijn eerste gevecht als ECB-president was met Duitsland en Frankrijk, onder Italiaans voorzitterschap. Ze wilden de afspraken niet toepassen en verzwakten daardoor het pact. Kleinere landen als Griekenland en Portugal dachten dat ze het helemaal terzijde konden schuiven.’

Het wrange was dat ons land (Lubbers & Van den Broek) vóór de politieke unie waren maar door de anderen werd weggestemd (‘zwarte maanden’ als mijn geheugen nog werkt). Wat in 25 jaar tijd kan veranderen en wel in geheel omgekeerde richting. Het klassieke ideaal van een politieke unie als federatie (grondleggers van de Europese Gemeenschap) is meer dan ooit onmogelijk geworden en wederom is bewezen dat idealen er ook volkomen naast kunnen zitten.

Zijn er andere fouten gemaakt? ‘Onze burgers zijn ongelukkig, maar ze zijn ongelukkiger met hun nationale regeringen dan met de Europese instellingen’

# ‘Het was fout om niet te erkennen dat er ook toezicht nodig is op het concurrentievermogen en op interne en externe onevenwichtigheden. Sommige landen werden jaar na jaar zwakker en andere sterker, zonder dat de markt of de overheden dat corrigeerden. Sinds 2005 heb ik de Eurogroep elke maand gewaarschuwd dat dit niet kon doorgaan, met cijfers over arbeidskosten en lopende rekeningen in de hand. Er was dus niets geregeld om iets aan deze hardnekkige divergenties te doen. In die zin was Maastricht onvolledig.’

Dat zijn dus de beroemde of berichte weeffouten van Maastricht en die zijn nog niet opgeheven, maar aangepast door lapmiddelen. Vandaar dat het knoeien en aanmodderen blijft.

https://fd.nl/economie-politiek/1178952/er-was-in-maastricht-simpelweg-geen-consensus-voor-een-politieke-unie