Tags

, , ,

Deze PvdA’er wilde niet hoog op de kieslijst. Nu schetst ze een nieuwe koers (Marc Chavannes, De Correspondent, 2 december)

https://decorrespondent.nl/5786/deze-pvdaer-wilde-niet-hoog-op-de-kieslijst-nu-schetst-ze-een-nieuwe-koers/422181547942-bf77eb4a

# ‘Hier wordt een democratisch moment vermoord. Iedereen doet alsof er geen verschillen zijn tussen beide kandidaten. Die zijn er wel. Die verschillen moeten worden benoemd in plaats van verhuld. Opdat er wat te kiezen valt en mensen inzien dat hun stem een verschil maakt voor de koers, opdat zo veel mogelijk mensen gaan stemmen.’

‘’Moeten worden benoemd’ en ‘opdat er wat te kiezen valt’ klinkt vrij dogmatisch. Dat geldt ook voor de slotzin: ‘verschil maakt voor de koers, opdat zo veel mogelijk mensen gaan stemmen’. Het zijn allemaal aannames, waarvan je je kunt afvragen of ze in deze tijd nog gelden. Voor mij gelden ze dus niet meer, zoals uit het vervolg zal bijken.

# De waardengedreven politiek die zij bepleitte, is de afgelopen regeringsjaren bepaald niet omhelsd door het kabinet. Monika Sie wil de coalitie die de PvdA in 2012 aanging met de VVD niet regelrecht een vergissing noemen. De verkiezingsuitslag was lastig. Er is gekozen voor stabiliteit.

Voor de politieke waarnemer die de ontwikkelingen vanaf het begin van het nieuwe millennium – dus vanaf de verkiezingsuitslag van 2002 en de moord op Fortuyn – in een conceptuele context probeert te bezien, zo luidt mijn stelling, is een waardengedreven politiek niet meer mogelijk vanwege de multipolaire samenleving waarin we terecht zijn gekomen: een steeds zwaarder gefragmenteerd politiek bestel. Je kunt hooguit je eigen politieke waarden zoveel mogelijk proberen aan te passen aan de wensen van de coalitiepartner, maar meer ook niet. Verklaring hiervoor is dat er geen bestaansgrond meer bestaat voor linkse of rechtse coalities. Toekomstige coalities worden meerpartijen- (minimaal 5 of 6 partijen) formaties die als winnaars uit de bus komen. Iedere andere formule gebaseerd op oude optelsommen van alle opeenvolgende alternatieven zijn nog minder waardengedreven dan Monika Sie zou wensen. Daarom was de overwinnaars coalitie Rutte/Samsom niet slechter dan een linkse poging die tot een minderheidscoalitie zou leiden. En daarom kan in tegenstelling tot Sie worden geconcludeerd dat de keuze voor stabiliteit de juiste was, zoals de succesvolle afronding van het huidige coalitie aantoont. Ook al is de PvdA in de peilingen gekelderd, maar dat had voorkomen kunnen worden als dezelfde PvdA een ‘Bolkestein-oppositie’ had gevoerd door regelmatig de publicitaire agenda te vullen in de dagbladen. Voor mij is het een raadsel waarom Samsom die taak niet op zich heeft genomen. Of zouden ‘scherpe’ teksten binnen de eigen achterban nog meer onvrede hebben opgeleverd? in dat geval lag de PvdA al in coma ondanks de wederopstanding van Samsom als lijsttrekker.

#  ‘Maar het is moeilijk in deze tijd te regeren met de liberalen. Hun politiek staat zo’n andere samenleving voor dan wat sociaaldemocraten wensen. Zij leggen de nadruk op individualisme daar waar binding nodig is. Op de markt terwijl economische groei ten dienste van de mensen nodig is.’

Het is voor de PvdA altijd moeilijk geweest om met de liberalen te regeren, en van dat concept van  erfvijanden moet eens worden afgestapt. Paars 1 heeft een voortreffelijke samenwerking laten zien, maar toen verkeerde de PvdA ook in een achteraf misplaatste euforie over het neoliberalisme: deregulering en liberalisering.

Komt er voor de PvdA nog wel een volgende keer na vier jaar regeren met de VVD en de massale uittocht van aanhangers volgens alle peilingen? Heeft de sociaaldemocratie nog wel een rol? Is er nog een achterban?

#  ‘De kiezers zijn bij de vorige kabinetsformatie niet meegenomen. De geloofwaardigheid van de PvdA zal in de aanstaande verkiezingen groter zijn naarmate je de kiezers ervan kunt overtuigen dat je alleen gaat regeren als er wat te regeren valt, zoals Jaap Burger dat zo mooi zei. De PvdA moet niet altijd burgemeester in oorlogstijd willen zijn, en zeggen: als wij niet hadden meegedaan, dan was het beleid nog rechtser geweest. Het lijkt me verstandig na de volgende verkiezingen eerst te onderzoeken of er meer gelijkgezinden zijn die samen de grote vraagstukken van deze tijd willen aanpakken.

Jaap Burger vertegenwoordigde in het huidige tijdsgewricht wel het oude bestel en daarom heeft het citeren van hem geen zin in deze tijd. En het ‘eerst te onderzoeken of er meer gelijkgezinden zijn die samen de grote vraagstukken van deze tijd willen aanpakken’, klinkt ook weer zo ouderwets, vanuit de periode van informateurs en een (duo)formateur. Dat kan Monika Sier toch niet menen, zo klassiek en ouderwets als dit klinkt!

https://decorrespondent.nl/5786/deze-pvdaer-wilde-niet-hoog-op-de-kieslijst-nu-schetst-ze-een-nieuwe-koers/422181547942-bf77eb4a