Tags

,

Asscher wederom feller in lijsttrekkersdebat (Lennart Zandbergen  • Economie & Politiek/fd, 20 november)

Lodewijk Asscher en Diederik Samsom hebben ook in het tweede lijsttrekkersdebat, zaterdag in Tilburg, niet duidelijk kunnen maken hoe ze verschillen.

# Het beeld van het debat vertoonde grote gelijkenissen met dat van afgelopen maandag. Diederik Samsom legde de nadruk op de gelijkenissen tussen hem en Lodewijk Asscher. Die ging niet mee in de vriendelijke toon van de huidige partijleider, en benadrukte de noodzaak voor verandering binnen de PvdA.

Arbeidsmigratie

# Ook was Asscher wederom fel over arbeidsmigratie binnen de EU. Volgens de kandidaat-lijsttrekker verdwijnt het draagvlak voor de EU als er niets wordt gedaan aan de excessen rond het vrij verkeer van personen. Samsom ziet het als een ‘loze belofte’ hier iets fundamenteels aan te doen.

Daar reageerde de PvdA-bewindsman geprikkeld op: ‘Als jij zegt dat dit een loze belofte is dan hoor ik dat het je gewoon niet genoeg schelen.’ Dat leverde hem boegeroep op vanuit de zaal.

Dit is een schoolvoorbeeld van gebrek aan empathie van de kant van Lodewijk Asscher, als hij meent dat het Diederik Samsom niet genoeg kan schelen dat er excessen rondom het vrije verkeer van personen bestaan in de EU. Niets is namelijk minder waar, maar Samsom kent de grillige realiteit binnen de verschillende lidstaten die er allemaal andere opvattingen over hebben. Samsom is de realist en zo beschouwd kan Asscher niet anders als een hyperventilerende politicus worden beschouwd, die hetzij te rustig en bijna onbewogen, als je beelden van Kamerdebatten ziet, reageert op vragen en opmerkingen, maar in het heetst van de strijd – zoals in deze lijststrekkersverkiezing: overspannen. Dat is jammer, want het klinkt te ongecontroleerd.

Gebrek aan controle over de eeuwige ruzies binnen de EU en tussen de lidstaten onderling, terwijl die een gegeven zijn waar we ons wij moeten neerleggen in de hoop dat de EU ooit eens volwassen wordt. Asscher blijkt nu altijd al moeite met dat gekrakeel te hebben gehad, maar uit zijn interne woede en trauma op Diederik en dat is volkomen ten onrechte onrechtvaardig, want de ‘verkeerde’ wordt aangesproken op alle weeffouten binnen het Europese Huis. Tijdens het eerste debat was ik al verbaasd over de uitval van Asscher naar Samsom, en nu begin ik me te realiseren dat het misschien om een bewuste campagnestrategie – lees: accentueer hoe dan ook de verschillen onderling – ging, dan om ‘spontane’ aanval; die spontaniteit valt dan verkeerd en dus in het nadeel van Asscher uit, want iets onevenwichtigs.  

# Toch verschilden de twee kandidaten bijna niet van mening. Op vrijwel ieder betoog volgde een ‘helemaal mee eens’ van de ander. Vuur volgde pas toen de VVD ten sprake kwam. De vicepremier noemde de coalitiepartner een ‘tweedelingspartij’ die ‘geen vaste banen meer wil’.

Er volgen de komende weken nog twee debatten, waarna PvdA-leden tot 7 december kunnen stemmen. Op 9 december wordt bekend wie de lijst gaat trekken bij de sociaaldemocraten.

https://fd.nl/economie-politiek/1176475/asscher-wederom-feller-in-lijsttrekkersdebat

Advertisements