Tags

, , ,

Obama in het spoor van Pericles (Wim Boevink, klein verslag, achterop/Trouw, 17 november)

Een schitterende rede natuurlijk, alweer, over de grote gaven van de Griekse oudheid

# Maar ook werd Barack Obama heel actueel over de ‘uitdagingen‘ die de democratie bedreigden: de economische globalisering en de tendens zich terug te trekken in nationalisme en eigen etniciteit.

Hier benoemt Obama met het begrip ‘economische globalisering’ –  in feite het neoliberalisme -, de economisch eenzijdige oriëntatie die het aspectenrijke liberalisme overwoekerd heeft en nu ook de globalisering naar de ondergang voert vanwege de overmatige prioritering van de economische welvaart, het Gouden Kalf, dat geen mondiale rechtvaardigheid brengt en waardoor de kloof tussen armen en rijken steeds groter wordt. Die kloof brengt de huidige wereld tot een geestelijke implosie van wanhoop en politiek tot een explosie van burgeroorlogen. Niet tussen landen, maar binnen iedere natie. Zonder rechtvaardigheid geen welvaart en geen welzijn.

# We wisten waarover hij sprak.

# Hij had wel een Pnyx [ in de tekst wordt het uitgelegd als een heuvel onder de Akropolis, waar de oude Atheners bijeenkwamen om te debatteren] verdiend.