Tags

,

‘Minder, minder’ was wel erg goed doordacht (Wilfred van de Poll, NIEUWS/Het Parool, 17 november)

De zaak-Wilders mag niet afdrijven van wat op 19 maart 2014 in een Haags café gebeurde, vindt het OM. Vandaag volgde de strafeis tegen Geert Wilders.

‘De pijn bij velen zit in het over één kam scheren van de gehele bevolkingsgroep’

# Het OM legde gisteren vooral het theoretische kader voor strafeis neer. Met een uitvoerige ronde langs discriminatiezaken die in het verleden dienden bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, wilde het OM laten zien dat het recht op vrije meningsuiting groot is, maar niet onbeperkt, zeker niet als het gaat om het belasteren van minderheidsgroepen of het aanwakkeren van intolerantie. Voor een politicus is er e’, en tegen een decor van sociale spanningen is een discriminerende uiting nog laakbaarder. Het Europees Hof is ‘in het bijzonder gevoelig voor uitspraken die een gehele bevolkingsgroep aanvallen of in een negatief daglicht plaatsen’.

Het hier gestelde, dat het Europese hof representeert, getuigt van wijsheid en van evenwichtigheid aangezien hier een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de vrijheid van meningsuiting en een uiting van groepsbelediging. Waar de vrijheid van meningsuiting verder dan vroeger gebruikelijk was kan worden opgerekt door een psychologische houding van ‘hoor wie het zegt’, of van ‘ik voel me in het geheel niet aangesproken’ en een beledigende opmerking van je schouders laten afglijden in de veronderstelling dat de uiting voor iemand anders bedoeld was, daar geldt die extra ruimte niet voor een groepsbelediging. Waar tijdens de uitslagenavond van 2014 sprake was van de aanloop naar landelijke verkiezingen van 2017, was die scherpe uitspraak in een ludieke café-setting na het verlies van PVV in Den Haag[1] gunstig om de aandacht op een landelijk thema te vestigen, hetgeen dus ook geschiedde.

Maar als verschillende kranten beweren dat de gewraakte uitspraak in net verkiezingsprogramma van PVV thuishoort, en dus in het debat van de Tweede Kamer en dus op politieke toneel, realiseren de zegslieden niet dat ‘Minder Marokkanen in Nederland’ nooit een verkiezingsthema kan zijn, laat staan de conclusie ‘Dat gaan we dus regelen’. Waarom kan dit nooit een uitgangspunt in een programma zijn? Omdat daarvoor nooit een parlementaire meerderheid te verwachten is. Het huidige verkiezingsprogramma (op 1 A4tje) bewijst dus dat PVV geheel buiten de politieke werkelijkheid staat en dat Wilders de illusie koestert met alleen maar onzin de grootste partij van ons land kan worden, zoals toevalligerwijs nu Donald Trump de overwinning heeft gehaald in de VS. Maar de VS zijn Nederland niet.

En juist om deze – nergens in kranten genoemde – argument is het volkomen terecht dat het OM de groepsbelediging dit keer prioriteit heeft gegeven boven de vrijheid van meningsuiting, dat in deze situatie zelfs een bewijs van decadentie is geworden: moeten wij in ons land toewerken naar de politiek van onzinnigheden? Een bananenrepubliek. Nee toch? Daarom heeft het OM gelijk en is dit proces van een geheel andere orde dan het vorige Wilders-proces, waarin het ging om de vrijheid van meningsuiting. Toen heeft de rechtbank het juiste oordeel uitgesproken. Nu dient de rechter het OM gelijk te geven vanuit politiek filosofisch ofwel rechtsfilosofisch oogpunt. Ik verschil dus van mening met Paul Cliteur.

Ook ten aanzien van een bijkomend aspect heeft het OM gelijk:

# Uit de jurisprudentie blijkt volgens het OM nog een aantal zaken die voor Wilders slecht uitpakken. Zo wordt het gebruik van een discriminerende slogan in verkiezingstijd als extra ernstig gezien, omdat de impact groter kan zijn. De drietrapsraket van Wilders’ ‘minder’-vragen heeft daar iets van, vindt het OM.

Van Wilders zijn we inmiddels ‘alles’ gewend, zodat we als Nederlanders niet eens meer schrikken van ‘minder, minder’, maar de kwalijke is dat het voor iedereen duidelijk zal zijn dat als Marokkanen wordt vervangen door andere bevolkingsgroepen, zoals dat in de laatste oorlog gebeurde, de wereld te klein was geweest. Die parallel geeft de doorslag en daarom heeft het OM een goed doortimmerd betoog gehouden en is de eis gerechtvaardigd.

[1] http://app.nos.nl/datavisualisatie/gemeenteraadsverkiezingen-2014/index.html