Tags

, ,

Banengroei drijft op zorg en overheid (ANP  8 maart 2003, 00:00)

Het aantal banen in Nederland is in het vierde kwartaal van 2002 hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder….

De werkgelegenheid gemeten in voltijdbanen is gedaald, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Het aantal fulltime-banen lag in het vierde kwartaal van vorig jaar 0,1 procent lager dan in de laatste drie maanden van 2001. Het is voor het eerst sinds 1994 dat het CBS hierin een krimp meet. In de zorg zijn er 66 duizend banen bijgekomen in vergelijking met het vierde kwartaal van 2001. Bij de overheid, inclusief onderwijs, lag dat aantal op 37 duizend banen. De overheid groeide daarmee 4 procent, de zorg 5 procent. Volgens het CBS zijn zulke groeicijfers de afgelopen decennia niet voorgekomen. De werkgelegenheid in het bedrijfsleven nam af met 60vduizend banen. De industrie werd het hardst getroffen, met 28 duizend banen minder in het vierde kwartaal van 2002 ten opzichte van een jaar eerder. Alleen in de handel, horeca en reparatie kende het aantal banen een bescheiden groei van 4000. De totale groei van alle banen, voltijd en deeltijd, zakte in het vierde kwartaal verder terug en kwam uit op 0,6 procent. De groei is hiermee op het laagste niveau sinds 1994.Het aantal vrouwen met een baan ligt 1,5 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Daarentegen waren er in de laatste drie maanden van vorig jaar minder mannen aan het werk, vergeleken met dezelfde periode in 2001. Dat komt vooral doordat alle nieuwe banen bij de zorg en overheid zijn, waar het voor merendeel vrouwen werken. De groei van het aantal banen volgt volgens het CBS de economische groei. ‘De werkgelegenheid bleef aanvankelijk doorgroeien, maar is in de loop van 2002 steeds meer gaan reageren op het vrijwel stilvallen van de economische groei’, aldus het CBS is een toelichting. Het aantal vacatures loopt sinds de tweede helft van 2001 sterk terug en na zeven jaar van daling stijgt de werkloosheid.

http://www.volkskrant.nl/archief/banengroei-drijft-op-zorg-en-overheid~a741183/

Commentaar: ‘De overheid groeide daarmee 4 procent, de zorg 5 procent. Volgens het CBS zijn zulke groeicijfers de afgelopen decennia niet voorgekomen.’ Deze groei zal nu met de EMU/Stabiliteitsnormen van 3% niet meer kunnen voorkomen. Zijn die normen eigenlijk nog wel handhaafbaar?

Deze vraag wordt ingegeven door het feit dat overheidsgesubsidieerde (quartaire sector, zoals onderwijs en zorg) nutsvoorzieningen niet meer kunnen groeien.

Advertisements