Tags

,

De evolutie is gestopt’ (Jop van Kempen, NIEUWS/Het Parool, 24 september)

Wetenschap Menselijk brein is zo goed als uitontwikkeld

Vraag: Hoeveel verder kunnen menselijke hersenen zich nog ontwikkelen?

# “Niet meer. Dit is het eindpunt. De evolutie is gestopt [waarvan akte!]. ons brein zal zich nooit meer zo revolutionair ontwikkelen als de afgelopen drie miljoen jaar, waarin we van 500 gram hersenweefsel naar 1500 gram gingen. Voor evolutie heb je immers drie dingen nodig: variatie, isolatie en een ramp. Variatie in menselijke eigenschappen. Isolatie, zodat een groep mensen zich los van de rest kan ontwikkelen. En een ramp, zodat alleen mensen overleven die capaciteiten hebben om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden, het befaamde survival of the fittest. We hebben alleen nog een beetje variatie, die steeds kleiner wordt omdat alle groepen zich vermengen. Isolatie en een ramp zie ik niet gebeuren.”

Hier ben ik geneigd om Swaab te vragen of hij in een glazen bol kan kijken en de toekomst kan observeren. Want hij gaat natuurlijk van wetenschappelijke paradigma’s en axioma’s uit, die klaarblijkelijk uitgaan van een evolutietheorie die heeft vastgesteld dat het menselijke hersenweefsel – is dat gelijk aan de totale hersenomvang? – maximaal 1500 gram bedraagt. Is er geen verdere evolutie mogelijk zonder een groter gewicht, en zo niet, waarom dan niet?

Het is duidelijk dat ik geen bioloog of neurowetenschapper ben, maar als deze axioma’s in de natuurwetenschappelijk gelden, dan is het dus wachten op het moment dat er nieuwe ontdekkingen worden gedaan zodat deze theorie niet meer geldig blijkt te zijn. Indien dat moment aanbreekt, kan vastgesteld worden dat deze generatie wetenschappers zelf voor God zijn gaan spelen omdat zij de pretentie hebben dat ze zelf kunnen vaststellen wanneer de evolutie bestaat of kan bestaan, dan wel  mogelijk is en wanneer niet (meer). Ik weet zeker dat God zich rot lacht om deze menselijke stupiditeiten.

Ik heb geleerd vanuit de gedragswetenschap dat een wetenschapper geen voorspeller is en dus ook niet aan voorspellingen doet of kan doen voor in de toekomst en Swaab moet hier dus van afblijven. Wat een wetenschappelijk arrogantie van uit het materialistische wereldbeeld. Ik heb dus op basis van deze inschatting geen enkel vertrouwen meer in de neurobiologie en het hersenonderzoek. Daar kan niets zinnigs meer uitkomen en dat zullen latere generaties wetenschappers gaan bevestigen. Alleen als je niets van het leven begrijpt, kunnen deze uitspraken als van Swaab worden gedaan. Geestelijke armoe zullen we maar zeggen.

Wedden dat de mens nog een enorme evolutiegolf gaat meemaken? De mens over 50 jaar is alweer veel verder geëvolueerd dan de huidige. Dat is aan alles te zien. Geen glazen bol voor nodig.