Tags

, ,

Kamer keert zich tegen Kuzu (Marno de Boer, nederland/Trouw, 14 september)

Debat De Tweede Kamer had het gisteren over Turkije en richtte de pijlen op Denk

# Daarmee kwam de vraag op of Kuzu wel de Nederlandse democratische rechtstaat vertegenwoordigt. Sybrand Buma (CDA) verweet Kuzu eenzijdig op te komen voor Turkije, terwijl hij als parlementariër moet kijken naar de Grondwet, waarin staat dat de internationale rechtsorde bevorderd dient te worden. Diederik Samsom (PvdA) vroeg Kuzu of zijn taak als Nederlandse volksvertegenwoordiger wel uitvoert. Emile Roemer zei dat als Kuzu geen afstand neemt van de honderdduizend ontslagen in Turkije, hij niets met de democratische rechtsstaat heeft.

Deze drie uitspraken die in de serie over het Turkije-debat op deze site worden aangevuld door de overige woordvoerders, zijn tekenend door het wantrouwen dat is ontstaan na een rumoerig jaar functioneren van de groep Kuzu/Öztürk in de Kamer. Kuzu kent en begrijpt het Nederlands staatsrecht niet en waarschijnlijk heeft hij de eed op de Grondwet afgelegd zonder ooit een letter daaruit gelezen te hebben, ondanks zijn ervaring als gemeenteraads- en Provinciale Statenlid. Kuzu heeft door zijn weigering om afstand te nemen van de huidige zuiveringen in zijn geboorteland de verdenking op zich geladen onderdeel te zijn van de lange arm van Erdogan en hij wordt dus in de Kamer geen seconde meer serieus genomen.

Roemer stelde met zoveel woorden vast dat Kuzu ‘niets met de Nederlandse democratische rechtsstaat heeft’, en dus betekent impliciet alleen iets met de Turkse zogenaamde rechtsstaat, die dus geen enkele vergelijk mogelijk maakt met de onze. De Turken hebben vanwege hun fundamenteel andere cultuur een eigen gezicht gegeven aan hun democratie zonder rechtsstaat, dat daarmee de facto een autocratische sultanaat en islamitische eenheidsstaat is geworden zonder scheiding van moskee en staat, met Erdogan als eeuwige sultan.

De resterende vraag is of, ingeval Kuzu als eenmansfractie volgend haar in de Kamer wordt gekozen, er tegen hem een impeachmentprocedure naar Amerikaans voorbeeld in werking kan worden gesteld, omdat hij dan ten tweede male de belofte van de Nederlandse Grondwet moet afleggen/zweren, die hij nu geschonden heeft (hij is namelijk geen volksvertegenwoordiger van iedere Nederlander vanwege zijn belangen bij het migrantendeel van ons land) en dat dan ook weer zal doen. De kop van het Trouw-artikel dat de Kamer zich collectief tegen Kuzu keert, is dus volkomen juist gekozen en gerechtvaardigd. Deze groep-Denk hoort niet in de Kamer te zitten. Hun zetels berusten nu op zetelroof, dus als het goed is krijgen zij volgend jaar niet voldoende stemmen om een zetel te veroveren.

Advertisements