Tags

, , ,

Pleur op (Column Bernard Hammelburg, Economie & Politiek/fd, 7 september)

# Ja, daar hoorden wij brave kijkers wel even van op, de eerste minister van het Koninkrijk der Nederlanden die bij Zomergasten aan het schelden sloeg. Natuurlijk zorgvuldig ingestudeerd, maar toch.

Dat de premier deze taal bezigde valt te plaatsen in verkiezingstijd en de strijd van de VVD tegenover concurrent PVV. Als daar in die hoek met oneliners wordt ‘gegoocheld’, dan heeft de baas van dit kabinet dat recht ook, zo moet de gedachte zijn geweest. Ebru Umar was vervolgens op de radio te horen dat dergelijke uitlatingen geen pas geven aangezien die Rotterdamse jongeren even gewone Nederlanders zijn als ieder ander. Dat is natuurlijk wat te formeel geredeneerd, want Ebru heeft gelijk: het zijn dragers van het Nederlandse paspoort, naast het Turkse. Maar ‘formeel’ wil nog niet zeggen ‘materieel’ omdat de loyaliteit van deze Nederturken overduidelijk in Turkije ligt, hun geboorteland en daarmee voelen zij zich levenslang verbonden met dat land.

Dat betekent dat waar dit specifieke Turkse kenmerk een nieuwe discussie opwerpt over de waarde van de inburgering of van het paspoort zelf. Dat de Turkse coup dit knelpunt zichtbaar heeft gemaakt, betekent ook een verschil met andere migranten in ons land en met name de tweede grote groep van Marokkanen. Ook deze groep kent een tweepaspoortenmogelijkheid, maar op de radio was op een ander moment te beluisteren dat de Marokkanen nooit de straat zouden opgaan, waar de Turken dat wel doen. Nu is er ook geen coup gepleegd in dat Afrikaanse land, maar dat is ook niet nodig vanwege de populariteit van de koning aldaar.

Nu even terugkerend naar Ebru. Zij vindt dat Turkse Nederlanders even Nederlands zijn als ieder ander. Maar dat Turken hier zo duidelijk hun loyaliteit voor hun regering van hun geboorteland uitdragen, is een Nederlander wezensvreemd en daar zouden wij wat van kunnen leren. Maar omgekeerd ook: het bevolkingsaandeel Turken in de grote steden is zo groot, dat demonstreren erg gemakkelijk wordt want niemand zal hun dat recht willen ontzeggen. Maar als hun loyaliteit zo anders ligt dan die van een gemiddelde Nederlander, waarom vertrekken ze dan niet, of zijn ze wel tevreden over onze infrastructuur, om maar een willekeurige dwarsstraat te noemen?

Ooit heeft Wilders bij het aantreden van Paars een nummer gemaakt van de dubbele nationaliteit van bewindslieden en die Regeringsverklaring zou via de Handelingen erop nagelezen moeten worden om te onderzoeken of het alleen ging om dubbele paspoortbezitters tegen te houden van een hoge overheidsfunctie, of om iets anders, bijvoorbeeld (mogelijke) gelovigen van de islam tegen te houden. Je weet maar nooit…

Maar dat wordt nu wel weer actueel, zeker nu blijkt dat de Turkse overheid grootschalig invloed wil hebben (en blijven houden) op hun ‘buitenlandse’-diaspora-Turken. Wat moeten wij daarmee als wij, Nederlanders, de indruk krijgen of opdoen dat ‘ze’ ons land maar niets vinden. Die kwestie dient dus te worden beantwoord. Eigenlijk is er maar één tussenoplossing denkbaar, dat (onbewuste) anti-Nederlandse demonstraties – lees: de regering en bevolking (grosso modo) staan niet achter de leuzen van demonstranten – dat dan het demonstratievrijheid of -verlof wordt ingetrokken aangezien de Turkse regering dan aan de lopende band zijn landgenoten buiten zijn grenzen kan oproepen tot een demonstratie. De Turkse regering zou dan kunnen worden gesommeerd om de politie- en beschermingskosten te betalen, zodat de Nederlandse belastingbetaler daar niet voor opdraait.

Hoe dan ook is de uitspraak van Ebru niet echt logisch of voor de hand liggend. Een Nederlands paspoort veronderstelt loyaliteit aan de Nederlandse grondwet en Nederlandse overheid. Een dubbele overheid gehoorzamen is of kan moeizaam worden, en dat blijkt dus NU vanuit deze praktijken ook niet te kunnen. Turkse dienstplicht voor jongeren hier is tot daar aan toe want samen vormen we de Navo. Maar omdat de staatsrechtelijke cultuur in Turkije radicaal anders is dan de Nederlandse, vallen die twee paspoorten niet samen. Daar zal iedere Nederlander het mee eens zijn en dan kunnen migranten hoog of laag springen, als het je niet bevalt, dan vertrek je maar.