Tags

, , ,

‘IS is uit op een Armageddon’ (Marije van Beek, Katern de Verdieping/Trouw, 2 september)

TERRORISME IS is een sekte die gelooft dat de eindtijd nadert, stelt de Amerikaanse historicus David Cook. Je verdiepen in de denkwijze van de terreur is volgens hem dan ook van levensbelang.

Dit artikel van vanochtend in Trouw is een zeer lezenswaardige analyse van een islamexpert David Cook, die ik nader ga uitwerken. Maar daarvoor moet ik wachten op de digitale tekst van de Trouw-site, om alinea voor alinea te kunnen bespreken.

Op dit moment beperk ik mij tot mijn interpretatie van Armageddon die dus zowel binnen de islam als de christelijke leer speelt of binnen de Bijbel[1] een plaats heeft. Ik begeef me hiermee op glad ijs aangezien niemand precies weet wat dit Armageddon of Eindtijd betekent.

Omdat ik geen theologische achtergrond heb, heb ik geen idee hoe de christelijke theologie met dat woord omgaat, maar vanuit mijn spirituele visie kan ik er wel iets over zeggen. De Eindtijd kan in mijn visie nooit een oorlog zijn tussen de mensheid en de Schepper der aarde en dus in de christelijke terminologie ‘God’ – voor de duidelijkheid: ik vermijd dit woord altijd aangezien mijn godsbegrip een geheel andere is dan van de gemiddelde christen want een onpersoonlijke energetische entiteit – omdat dat inherent onmogelijk is. Alleen de mensheid kan proberen oorlog te voeren met de Schepper uit onwetendheid denkend dat er sprake is van een persoonlijke Opperschepper van het Heelal, maar een Scheppende Liefdeskracht die de mensheid heeft geschapen kan nooit tegen zijn eigen creatie in oorlog treden. Iedere oorlog is dus een menselijke oorlog.

In dat verband is Armageddon geen oorlog maar een overgangstijd naar een andere mensheid en een andere wereld. Een andere mensheid die boven de huidige dualiteit en ‘menselijke’ polarisatie – lees: tweestrijd tussen religieuze ideologieën zoals IS – uitgestegen, heeft overwonnen, en dus is opgestegen tot op het niveau van de Verlichting, maakt een nieuwe wereld mogelijk met alleen maar vrede, harmonie en laten stromen van persoonlijke en collectief te ervaren liefdeskracht.

Dat is dus eigenlijk het Paradijs, zoals dat in het bijbelboek Genesis beschreven staat. Maar de mensheid was in den beginne, in het scheppingsmoment van onze huidige mensheid een onbewust wezen dat eerst moest afdalen vanuit het hoogste Bewustzijn, naar de lagere energetische dimensies, om zich te leren gronden of aarden. Zonder die ‘gronding’ is het niet mogelijk om op aarde of welke andere driedimensionale wereld iets te manifesteren. In dat verband kan Armageddon in mijn visie worden begrepen als de transformatie naar een hoger bewustzijnsniveau, waarin met de spirituele leiders van deze wereld kan worden toegewerkt naar een nieuw wereldbeeld waarin geen disharmonie en chaos meer bestaan, maar vrede en harmonie. Eenheidsbewustzijn in plaats van afgescheidenheid of collectieve tweedrachten en gepolariseerd bewustzijn.

Armageddon is dus – voor mij – de innerlijke strijd van de mens(heid) om zichzelf naar een hoger bewustzijnsniveau te tillen en daarmee een betere wereld mogelijk te maken. dus is kort en bondig samengevat wat ik onder het woord Armageddon versta. Dat IS veronderstelt dat de Eindtijd is aangebroken, past in hun sekte-denken waarmee ze proberen de huidige bestaande chaos in het Midden-Oosten te benutten – lees: misbruiken met hun semi-religieuze motieven – om daar de macht te grijpen; maar ondertussen zijn het hele en halve criminelen die van de islam – waar Liefde ook een dragend beginsel is – gebruik maken om hun eigen egocentrische doelen te bereiken. Dat zal ze niet lukken omdat kwaad alleen maar kwaad kan voortbrengen.

[1] https://www.jw.org/nl/wat-de-bijbel-leert/vragen/oorlog-van-armageddon/ Het woord blijkt indirect in het oude, maar als woord in het nieuwe testament voor te komen. Ik heb deze eerste site van Google afgehaald, maar ik ben geen JW-getuige!