Tags

,

Gemopper banken irriteert Dijsselbloem (Ruben Eg, DFT, 1 september)

AMSTERDAM – Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft donderdag fel uitgehaald naar de top van de drie grote Nederlandse banken. Kort door de bocht vindt hij dat zij moeten stoppen met zeuren.

# „Ik erken dat dit een uitdagende tijd is. Maar bankiers die bij de presentatie van kwartaalcijfers steeds maar het accent leggen op de regels van de Europese Centrale Bank en Dijsselbloem? Daar zitten de echte problemen niet”, mopperde de minister en voorzitter van de eurogroep.

# Zonder namen te noemen, verwees Dijsselbloem indirect naar ceo Ralph Hamers van ING en ook Gerrit Zalm van ‘staatsbank’ ABN Amro. De twee hielden bij de presentatie van hun cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar betogen tegen de opeenstapeling van bankentoezicht en -belastingen, plus de negatieve rente bij de ECB. Het verdienmodel van banken staat hierdoor onder druk.

Bankiers zijn tegenwoordig een bijna nog vreselijker mensensoort dan politici.

Goede ethiek

# Dijsselbloem was donderdag de belangrijkste gast op het congres Ethiek en Integriteit aan de Amsterdamse Zuidas. In plaats van jammeren, kunnen bankiers volgens hem hun energie beter steken in de vernieuwing van hun sector en het terugwinnen van vertrouwen van klanten door goede ethiek. „Neem het offensief, durf ambitieuzer te zijn. Goed, het maakt je kwetsbaar. Journalisten gaan natuurlijk altijd kijken of je die ambities haalt. Maar zo’n omslag maken, hoort bij deze tijd.”

Volkomen juiste opmerkingen. Een helikopterview ontbreekt ten enenmale bij de bankiers.

# Ook Rabobank kreeg, eveneens indirect, een veeg uit de pan van Dijsselbloem. „Als ik in discussie ben met mensen uit de financiële sector, dan valt op dat zij zich vaak op hun persoonlijke integriteit aangevallen voelen. Bijvoorbeeld met mensen van een bank die veel rentederivaten aan ondernemers heeft verkocht. Zij vinden dat zij op geen enkele manier hebben geprobeerd een klant bewust een poot uit te draaien. Maar toch is dit ongeschikte product breed verkocht. Je moet echt over die drempel. Iemand moet worden aangesproken.”

Verontwaardiging

# Rabobank was van de zes Nederlandse banken goed voor bijna de helft van de in totaal 17.000 aan mkb’ers verkochte rentederivaten. Pas na een week treuzelen ging de coöperatieve bank in juli akkoord met een algemene compensatieregeling. In de wandelgangen van de Rabobank was te horen dat alleen ondernemers met schade recht zouden hebben op compensatie, en niet iedereen met een derivaat. Na een storm aan maatschappelijke verontwaardiging, ging de bank toch akkoord met de regeling.

# Bankiers moeten volgens Dijsselbloem leren dat ergens een streep onder zetten beter is dan oeverloos discussiëren over de schuldvraag. „Is de kredietcrisis bewust door de financiële sector gecreëerd? Misschien wel, misschien niet. Maar we moeten verder. De verzekeringssector sleept nog altijd de woekerpolisaffaire met zich mee. Stop met: wij hebben niets fout gedaan. Kijk terug, er is iets fout gegaan en herstel dit ruimhartig. Dat is de enige weg.”

Vertrouwen

Dijsselbloem benadrukte wel dat er sinds de crisis veel ten goede is verbeterd in de bankensector, zoals minder risico, hogere buffers en zwaardere boetes. „Maar voortdurend drukken tegen de grenzen, geeft een verkeerd signaal af. Steek je energie in de eigen standaarden, leg de norm hoger. Alleen zo is het vertrouwen van de samenleving terug te winnen.”

De conclusie luidt dat de top van de Nederlandse bankenwereld een eiland binnen de samenleving vormt – hoe lang is dat al zo? – en niets heeft geleerd van de financiële en bancaire crisis. Het is te gek voor woorden dat die top zo hardleers blijft opereren. Als het zo verder blijft doorgaan, zal iedere topbenoeming voortaan eerst de toestemming van de Tweede Kamer moeten verkrijgen via een hoorzitting, zodat het afgelopen zal zijn met het private karakter van dit deel van het bedrijfsleven. Dat vertrouwen heeft de bankentop door eigen toedoen niet verkregen en dat heeft een motie van wantrouwen van de bevolking opgeleverd. Banken dienen bij volgende calamiteiten genationaliseerd te worden. Definitief en dus voor altijd.

http://www.telegraaf.nl/premium/dft/dftavond/26523802/__Gemopper_banken_irriteert_Dijsselbloem__.html?utm_source=dft-nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=20160901195002_dftavond&utm_content=dft_avond&utm_term=&EMAIL_SK=SK952730

Advertisements