Tags

, , , ,

Maak een Europese Unie van drie divisies (Guus Berkhout, Opinie & Dialoog/fd, 27 augustus)

In het huidige Europa zijn de verschillen zo gigantisch dat vrij verkeer van personen tot ontwrichting op de arbeidsmarkt leidt

# Met die twee grondprincipes, pluriformiteit en decentralisatie, moet de EU worden hervormd tot een nieuwe gemeenschap met niet alleen een sterke economie maar ook met een hoog welzijnsniveau.

# Dat wordt beleefd als een respectloze aanval op de eigen identiteit. Voortzetting van het huidige EU-beleid leidt tot ‘verweesde’ lidstaten met vervreemde inwoners en is een horrorscenario voor Europa.

# De grote vraag is hoe zo’n nieuw Europa eruit moet zien. (…) Het laat ons zien dat de EU in wezen uit drie sociaaleconomische divisies bestaat. De eerste divisie omvat twaalf welvarende landen. Dat zijn de noordelijke lidstaten plus Italië. In deze toppresterende lidstaten hebben inwoners gemiddeld een besteedbaar inkomen van $40 per dag (dollars in 2011 koopkrachtpariteit) en ligt de gemiddelde armoederatio rond de 15%. Italië is in de eerste divisie hekkensluiter.

# De grote EU-top in Bratislava zal gaan over de toekomst van de EU. De hervorming die hier wordt voorgesteld is één overkoepelende EU met drie deelunies (‘divisies’), waarin het opengrenzen beginsel voor goederen en diensten blijft bestaan, maar waarin politieke keuzen per divisie verschillend kunnen zijn en waarin het vrije verkeer van personen slechts zal gelden binnen de drie divisies. In het nieuwe driekleurige Europa behoren promotie en degradatie uiteraard tot de mogelijkheden. Immers, ‘laggards’[1], ‘stayers’ en ‘movers’ zijn objectief te identificeren. Zo creëren we een nieuw Europees perspectief dat niet alleen gericht is op economisch rendement, maar ook op maatschappelijk welzijn. En met zo’n hervorming krijgt het Verenigd Koninkrijk argumenten in handen om de EU niet de rug toe te keren.’

http://fd.nl/opinie/1164951/maak-een-europese-unie-van-drie-divisies

[1] http://www.businessdictionary.com/definition/laggards.html, dus de achterblijvers of minderheidsgroep.