Tags

, , , ,

Verhit debat in Rotterdamse raad over Turkse spanningen (Pieter Lalkens, In het nieuws/fd, 26 augustus)

# De gemeenteraad van Rotterdam heeft donderdag een verhit debat gevoerd over de spanningen die tussen Turkse groeperingen zijn ontstaan na de mislukte coup in Ankara medio juli. Burgemeester Aboutaleb riep op de rust te bewaren. Hij zei verder geschrokken te zijn van sommige reacties uit de Rotterdamse samenleving. ‘We moeten meer doen aan de democratische opvoeding van de Rotterdammers.’

# Na de mislukte coup kwam het tot demonstraties in Rotterdam, dat met 50.000 inwoners van Turkse komaf de grootste Turkse gemeenschap heeft in Nederland. Aanhangers van de Turkse premier Erdogan gingen de straat op voor het Turkse consulaat in Rotterdam.

# In de weken erna zijn de spanningen binnen de Turkse gemeenschap opgelopen tussen aanhangers van Erdogan en die van de prediker Fethullah Gülen, aartsrivaal van Erdogan. De Turkse president beschuldigt Gülen ervan het brein te zijn geweest achter de couppoging.

Bedreigingen

# Bij de Rotterdamse politie zijn tientallen meldingen binnengekomen van bedreigingen en intimidaties over en weer tussen Turkse groeperingen. Ook is opgeroepen om bepaalde winkels te boycotten. Kinderen worden van school gehaald omdat ze door andere kinderen worden bedreigd.

# De gemeenteraad drong er unaniem op aan deze praktijken hard af te straffen. Veel raadsleden vroegen zich af of politie en justitie hier wel tegen optreden. Aboutaleb wees erop dat er een speciaal politieteam is geformeerd dat de melding en aangiftes behandelt.

Subsidies Turkse organisaties

# Het debat in de gemeenteraad was de-escalerend bedoeld, maar de verhoudingen tussen enkele partijen escaleerden nogal. Zo noemde raadslid Tanya Hoogwerf van Leefbaar de integratie van grote groepen Turken in Rotterdam mislukt en riep zij op tot het stopzetten van subsidies aan Turkse organisaties. ‘De lange arm van Ankara moet worden afgehakt’, aldus Hoogwerf.

# Een harde botsing ontstond tussen CDA-raadslid Sven de Langen en fractieleider Nourdin el Ouali van Nida, de op de islam gebaseerde partij. De Langen riep Nida-raadslid Aydin Peksert ter verantwoording over zijn omstreden toespraak bij de demonstratie voor het Turkse consulaat vlak na de mislukte coup. Hij sprak toen over ‘onze leider Erdogan’. De vergadering werd geschorst om de gemoederen te kalmeren.

Verbieden

# Volgens Aboutaleb krijgt hij veel vragen van Rotterdammers waarom hij demonstraties van Turken niet verbiedt. Hij zei dat veel mensen moeilijk begrijpen dat hij dat slechts in uitzonderingsgevallen kan doen, bijvoorbeeld als de openbare orde in het geding is. ‘Ook krijg ik van anderen te horen waarom de Koerden mogen demonstreren. Er is een demonstratierecht waar je dingen mag zeggen die anderen niet leuk vinden.’

# Volgens Aboutaleb moet er meer aandacht komen voor wat hij de ‘democratische opvoeding’ noemde. ‘Dat is de grote lijn die we de komende tijd moeten agenderen.’ De burgemeester zei verder dat duidelijk moet worden gemaakt dat er in Rotterdam ‘geen tolerantie is voor intolerantie’.

Dat ‘moet er meer aandacht moet komen voor wat hij de ‘democratische opvoeding’ noemde’ is duidelijk geworden, te meer ook omdat alleen democratische opvoeding populisme – wild gebral – kan tegenhouden. Zolang burgers menen dat ze ‘maar wat kunnen roepen’ (zonder erbij na te denken wat er uitgekraamd wordt) stopt de democratische inbreng van de burgers omdat er wel wederzijds geluisterd moet worden naar goede argumenten over en weer. Zonder goede argumenten houdt alles dus op. En wat dat aangaat hebben de Nederturken en Nederlanders nog veel te leren over wat democratie inhoudt. Burgemeester Aboutaleb heeft in die zin gelijk met zijn generieke opmerking dat er aandacht moet komen voor ‘de democratische opvoeding’ (waar die op scholen niet meer mogelijk is).

# Sommige raadsleden riepen op tot het op korte termijn organiseren van nieuwe gesprekken tussen Turkse organisaties. Maar Aboutaleb zag daar nu geen goede voedingsbodem voor. ‘Laat het stof eerst nog verder neerkomen.’ Veel zal volgens hem ook afhangen van de ontwikkelingen in Turkije zelf. Hij zei verder teleurgesteld te zijn in sommige leiders van Turkse organisaties die het lieten afweten in eerdere gesprekken.

Aboutaleb zei dus teleurgesteld te zijn over hen ‘die het lieten afweten in eerdere gesprekken’, maar de vraag is ook of dat consequenties zal hebben voor die betrokkenen die het hebben laten afweten. Dat mag immers niet zonder consequenties blijven. Een oproep tot gesprek met de burgemeester mag niet genegeerd worden, ook al zit je met ‘erfvijanden’ aan tafel. Ook dan is vorming tot democratisch burgerschap noodzakelijk.

http://fd.nl/economie-politiek/1164811/verhit-debat-in-rotterdamse-raad-over-turkse-spanningen

Advertisements