Tags

, , , ,

Stop zwart-wit denken in discussie over winstuitkering zorgverzekeraars (Warner Philips  • Opinie/fd, 25 augustus)

# Het huidige verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars loopt op 1 januari 2018 af. Dat opent de deur voor het sturen op winst- en aandeelhoudersmaximalisatie. PvdA, SP en CDA vinden dat onwenselijk (FD 16 augustus). Zij vrezen dat verzekeraars verworden tot een doelwit voor investeerders van durfkapitaal. Volgens VVD en D66 is een verbod op winstuitkering ongewenst, omdat dit gezonde marktwerking in de weg staat. Beide kampen benaderen het thema uiterst binair. De mogelijkheid van winstuitkering is óf goed óf slecht. Goed, omdat het financiële prikkels geeft voor de top van zorgverzekeraars om de kosten te drukken, wat kan leiden tot goedkopere geneesmiddelen en behandelingen. Slecht, omdat de financiële prikkels kunnen zorgen voor de weigering van vergoedingen, onvoldoende reservering voor toekomstig hogere kosten en zelfs tot het afwijzen van risicopatiënten.

Het blijft een eeuwigdurend neoliberaal idee, verhaal of grammofoonplaat om maar te blijven denken dat zorgverzekeraars een gezonde marktwerking mogelijk maakt. Dat is geen markt – met ware concurrenten – en zal het ook nooit worden. Er bestaan geen winkels die de vorm van ziekenhuizen aannemen en waar naar keuze kan worden bepaald welke operatie je wens te ondergaan. Winstvorming en -uitkeringen in de zorgsector zijn een van de grote mythes van deze tijd. Het wordt tijd om wakker te worden.

# Waarom wordt niet gekozen voor een model waarin beide rendementscomponenten — financieel en maatschappelijk — evenwichtig naast elkaar bestaan? Het is in verschillende sectoren gebruikelijk om bestuurders af te rekenen op zowel de financiële resultaten van hun organisatie als de maatschappelijke impact daarvan. De top ontvangt dan een basissalaris, waarbij extra beloning mogelijk is op basis van behaalde maatschappelijke resultaten.

En het gaat natuurlijk alleen op de bestuurders en de toppen van ziekenhuizen en verzekeraars. Dat D66 hierin is gestonken stelt teleur, want van klassiek liberalen als de VVD verwacht je niet anders.

# Voor zorgverzekeraars is een relatief eenvoudig model denkbaar, waarbij het mes aan twee kanten snijdt. Startpunt is het formuleren van een aantal maatschappelijke targets, ook wel ‘impactdoelstellingen’. Denk aan een klantenbestand met een minimaal percentage verzekerden met een hoger risico op ziekte, het vaststellen van een maximaal aantal klachten over vergoedingen om te voorkomen dat verzekeraars niet onterecht een vergoeding weigeren en — simpel maar effectief — een minimale klanttevredenheidsscore.

# De zorgverzekeraar mag winst maken en uitkeren, mits de impactdoelstellingen zijn behaald. Als dat niet het geval is wordt de gemaakte winst gereserveerd en moet tenminste 50% worden aangewend om de gemiste impactdoelstellingen alsnog te halen in het volgende boekjaar. Variabele bestuurdersbeloningen zijn in dit model toegestaan, zolang zij maar deels afhankelijk zijn van het halen van de niet-financiële targets.

# Om een structureel gezonde basis te waarborgen mogen deze ‘zorgverzekeraars nieuwe stijl’ maximaal 33% vreemd vermogen aantrekken en de gemiddelde jaarwinst in de laatste drie jaar moet minimaal drie keer de leningslasten dekken. De leencapaciteit is zo afhankelijk gesteld van de financiële positie en resultaten. Een laatste harde eis is dat een verzekeraar voor elke negen verzekerden verplicht één risicoverzekerde opneemt, zodat lasten en risico’s gelijk zijn verdeeld over alle spelers.

# Als zorgverzekeraars een businessmodel gaan hanteren waarbij financiële en maatschappelijke targets hand in hand gaan resulteert dit in gezonde concurrentie. Dat zorgt niet alleen voor tevreden en trouwe klanten, maar maakt bovendien aantrekkelijke bezoldiging van bestuurders en een interessant rendement voor investeerders mogelijk.

Hier wordt een ‘gezonde concurrentie’ geprojecteerd vanuit het beeld van het bedrijfsleven waar concrete producten wereldwijd worden verspreid en getransporteerd. De consument koop zijn gewenste product, terwijl dat bij ziekte en chronische aandoeningen niet het geval is. Politiek: blijf lekker doorslapen! Want stel je voor dat we na deze generatie Angelsaksische bestuurders ontdekken dat we sinds de jaren negentig onder Paars (1+2) een formule of drogreden gecreëerd hebben om de winstmarges mogelijk te maken. We hebben onszelf bedonderd.

[Warner Philips is partner Social Impact Ventures.]

http://fd.nl/opinie/1164643/stop-zwart-wit-denken-in-discussie-over-winstuitkering-zorgverzekeraars

Advertisements