Tags

, , , ,

Hoe geld van salafisten naar Nederland stroomt (Andreas Kouwenhoven, In het nieuws/NRCHANDELSBLAD, 23/8 online, 24 augustus papiereneditie)

Hoe salafistengeld in Nederland belandt (titeltekst in papiereneditie)

Liefdadigheid Een Qatarese liefdadigheidsorganisatie kocht een schoolpand in Rotterdam voor een salafistisch centrum. Dilemma voor Nederland. „Als je in een land aanwezig bent, kun je je eigen agenda verkopen.”

# Een nieuwe moskee financieren in Nederland is vanuit Qatar met één muisklik gedaan: ga naar Eidcharity.net, klik op het winkelwagentje en kies je project. Een ziekenhuis in Soedan, een school in Cambodja, een moskee in Rotterdam: het kan allemaal gebouwd worden als je doneert.

# De Qatarese stichting Eid Charity is een van de vele liefdadigheidsorganisaties uit de Golfstaten. Islamitische zakenmannen delen hun fortuin aan dergelijke goede doelen uit om moslims in de rest van de wereld te helpen. Sadaqah heet deze vorm van vrijwillige liefdadigheid in de islam. Liefdadigheid kan zijn: een voedselpakket voor oorlogsslachtoffers, een naaimachine voor een arm gezin, maar ook een moskee in het buitenland financieren. Het plaatst Nederland voor een dilemma: in hoeverre ‘koopt’ Qatar hiermee invloed op Nederlandse moslims?

Het lijkt niet de meest voor de hand liggende vraag als hier gesteld wordt om welke invloed het gaat op Nederlandse moslims, of zou er ook sprake van kunnen zijn dat naast loyaliteit van Nederturken aan Erdogan, ook invloed op en verhindering van moslimafvalligheid wordt beoogd? Maar groter gevaar schuilt natuurlijk in de steun aan ongehoorzaamheid aan de Nederlandse wet. Dit is de hamvraag.

# Voor 1,7 miljoen euro is dit jaar een nieuw islamitisch centrum in Nederland gekocht, schreef Eid Charity onlangs in een nieuwsbericht op zijn website. Hoewel het er niet bij staat, weten bronnen van NRC dat het een Rotterdams schoolgebouw betreft waarin salafisten een nieuw centrum willen vestigen. Stichting Al Nour is van plan het gebouw om te toveren tot hét islamitische middelpunt van Nederland.

# Al Nour, gelieerd aan meerdere salafistische groepen, wil het pand gebruiken voor islamlessen, jeugdzorg, opvoedondersteuning [wat houdt dat in?, jw], huiswerkbegeleiding, voedingsadvies, sportactiviteiten en een imamopleiding [kan alleen aan universiteiten om academisch imam te worden, jw]. „We willen er een breed islamitisch centrum van maken. Het wordt geen pand met een hoog hek eromheen waar alleen maar mannen met lange baarden naar binnen mogen”, zegt Arnoud van Doorn, woordvoerder van de stichting en Haags gemeenteraadslid van de islamitische Partij van de Eenheid. Hij zegt ook de inwoners van Rotterdam te willen betrekken bij het centrum. „Wijkbewoners kunnen gebruikmaken van onze faciliteiten.”

Als ik mij niet vergis ligt het pand op de foto in de wijk Delfshaven en dat is een migrantenwijk en dus wonen er overheersend moslims. Geen kunst om dat inwoners erbij te betrekken, zodat de controle op Gülenaanhangers ook groter wordt!

Zorgen over westerse moslims

# Met welk doel financiert Qatar een dergelijk centrum? In zijn persberichten schrijft Eid Charity daar het volgende over: deze centra moeten bijdragen aan „het behoud van de islamitische cultuur” van moslims in het Westen. In de Arabische wereld maakt men zich zorgen over westerse moslims die, onder invloed van de ongelovige wereld om hen heen, hun geloof zouden verdoezelen of veranderen. Ook wil Eid Charity met zijn investeringen de islam verder verspreiden. In Qatarese media pronkt Eid Charity ermee dat het mensen tot de islam laat bekeren. Op een persconferentie noemde het fonds als een van zijn voornaamste resultaten dat door projecten van Eid Charity 2.049 mensen van verschillende nationaliteiten tot de islam zijn bekeerd.

Deze bekeringen zijn het grootste probleem niet vanwege de vrijheid van godsdienst(keuze) die hier bestaat, maar een andere passage geeft te denken: ‘bijdragen aan „het behoud van de islamitische cultuur’. Alleen als het om ‘islamitische huiscultuur’ in het eigen privédomein gaat, is er geen vuiltje aan de lucht, aangezien er een wetstechnisch onderscheid gemaakt wordt tussen het private en publieke domein, maar vanuit het citaat is onduidelijk wat onder het behoud van de islamitische cultuur moet worden begrepen. Nederland is namelijk geen islamitisch land en dus kan er geen sprake zijn van een nationale islamitische cultuur, maar is de islam onderdeel van een veelkleurig religieus en levensbeschouwelijke natie. ‘Bijdragen aan „het behoud van de islamitische cultuur” is dus een in publieke zin onmogelijk uitgangspunt, want zo zal deze zin ook door de gemiddelde Nederlander gelezen en begrepen worden. Wij kennen in ons land geen dominante islamitische cultuur, maar alleen moslims binnen de huiselijke sfeer. Dat Eid Charity zich dat maar goed en terdege bewust is!

# Qatar heeft er belang bij dat liefdadigheidsorganisaties zich vestigen in andere landen. Dat zegt Zoltan Pall, salafisme-onderzoeker aan de Singapore National University. „Het is een vorm van soft power om in andere landen organisaties te hebben.”

# Pall vergelijkt het met Amerikaanse organisaties die democratie promoten in Oost-Europa. „Doordat je in een land aanwezig bent, kun je je eigen agenda verkopen. En voor een salafistische organisatie biedt het ook een mogelijkheid hun versie van de islam verder te verspreiden.”

Als er zich mensen aanmelden die zich positief laten overtuigen, is er niets aan de hand, maar dwangmatigheid is uit den boze.

# Daar zitten westerse autoriteiten niet altijd op de wachten. De gemeente Rotterdam maakt zich zorgen over de komst van het centrum. Het salafisme dat organisaties zoals Eid Charity verspreiden, wringt op sommige punten met de open democratie die het Westen nastreeft. Zo spreken op evenementen die Eid Charity promoot bij herhaling imams die bekendstaan als haatprediker. Dan gaat het bijvoorbeeld om geestelijken die een felle, antiwesterse boodschap uitdragen.

Vooral dit onderdeel van wringen ‘op sommige punten met de open democratie’ is een noodzakelijk bespreekpunt met de Rotterdamse gemeenteraad en ook in de Kamer zelf, want de uitgangspunten van deze scholingscentrum mag op geen enkel onderdeel in strijd zijn met de Nederlandse wet- en regelgeving.

# Een van hen is Jemenitische imam Abdul Majid al-Zindani, die op een evenement van Eid Charity de boodschap verspreidde dat Europa en de Verenigde Staten een wereldwijde oorlog tegen de islam voeren. Rampen in deze continenten, zoals de orkaan Katrina, zijn volgens Al-Zindani een straf van Allah voor de oorlog die zij voeren.

Het is te vrezen dat dit soort beweringen erin gaan als zoete koek, maar omdat ons land een naam heeft te verdedigen op het uitgangspunt van de vrijheid van meningsuiting, kan er tegen dit soort opmerkingen niet opgetreden worden, want niet echt haatzaaiend.

# Het is deze gedachte die volgens experts kan bijdragen aan de radicalisering van moslimjongeren: als het Westen oorlog voert tegen de islam, moeten moslims immers wel terugvechten.

Op deze website is al eerder het standpunt verdedigd dat er een nieuw integratiedebat dient te worden gevoerd, maar nu met een verplichte vervolgtaalcursus waarin ook de Nederlandse wet- en regelgeving diepgaand – met noodzakelijke taalbeheersing – dient te worden besproken. Als in die lessen blijkt dat de cursist(en) zich niet in onze waarden en normen kunnen vinden, dient hun vertrek naar land van herkomst of andere islamitische bestemming te worden geregeld.

‘Stoppen met haat verspreiden’

# „Eid Charity houdt zich bezig met echte hulpverlening, maar voert ook een fundamentalistische agenda”, zegt David Weinberg, terrorisme-expert van de neoconservatieve denktank Foundation for Defense of Democracies uit Washington. Hij getuigde vorig jaar voor het Amerikaanse Congres over terrorismefinanciering vanuit de Golfregio. Weinberg zegt dat Eid Charity „banden met extremisten” onderhoudt en noemt dat „zorgwekkend”.

De hier genoemde fundamentalistische agenda is zonder meer strijdig met de Nederlandse wet- en regelgeving, omdat hier respect geldt voor andersgelovigen en de vrijheid van godsdienst. Daarbij past geen fundamentalistische agenda.

# Meerdere landen brengen Eid Charity in verband met de financiering van terrorisme. „Als Eid Charity aanwezigheid in Europa wil, moet het stoppen met het sponsoren van lezingen door predikers die haat verspreiden tegen het Westen, vrouwen en aanhangers van andere godsdiensten”, vindt Weinberg.

Volkomen terecht opgemerkt en alles wat hier staat druist in tegen de Nederlandse wet. Daar kan geen twijfel over bestaan.

# Arnoud van Doorn, woordvoerder van het Rotterdamse salafistencentrum, zegt dat het initiatief niets te maken heeft met extremisme of haat. „Ik ken veel mensen die hierbij betrokken zijn, en die staan juist midden in de Nederlandse samenleving. Wij zijn orthodox, zeker, maar ook als je orthodox bent, mag je in dit land een gebouw kopen.”

Hoezo ‘niets te maken met extremisme of haat’??

# Bang dat de financiers uit Qatar het straks voor het zeggen hebben in Rotterdam, is Van Doorn niet. „Onzin. Je hebt hier toch ook bisdommen die verantwoording afleggen aan Rome? Het buitenland bepaalt niet wat wij met ons geld doen. Wel wordt erop toegezien of wat wij doen in overeenstemming is met het doel van de organisatie.”

Deze vergelijking gaat volledig mank, aangezien de katholieke Roomse kerk de scheiding van geloof/kerk en staat in acht neemt en daarvan is met de islam geen sprake. De katholieke kerk in ons land legt slechts verantwoording af over organisatorische zaken en niet over politieke aangelegenheden, wat in Turkije voluit gebeurt zoals we nu met de Gülenbeweging hebben gezien. Van Doorn is dus onvoldoende op de hoogte van de noodzakelijke feiten.

# Wat dat doel is? Van Doorn: „Dat lijkt mij duidelijk: het ondersteunen van de moslimgemeenschap en het bestrijden van vooroordelen over de islam.”

Er bestaan voldoende fundamentele verschillen tussen islam en christendom om nog te kunnen spreken van ‘vooroordelen over de islam’. Ook hier heeft Van Doorn ongelijk.

Buitenlandse financiering

De Tweede Kamer maakt zich al jaren zorgen over buitenlandse financiering van moskeeën in Nederland. Met name Saoedi-Arabië, Koeweit en Qatar investeren geld in salafistische centra in Nederland. Om hoeveel geld het gaat, is onbekend. Dit wordt niet centraal bijgehouden.

Het is nu tijd geworden om deze activiteiten nauwlettend in de gaten te gaan houden, aangezien er genoeg strijdigheden met de Nederlandse wet aanwezig zijn. Zo simpel ligt dat.

# Buitenlandse financiering is niet illegaal. Het kan echter leiden tot activiteiten die in strijd zijn met de waarden van de democratische rechtstaat, vrezen critici. Er is weinig transparantie bij islamitische instellingen over de wijze waarop zij worden gefinancierd, merkte het onderzoeksbureau RAND, dat in opdracht van de Kamer onderzoek deed naar buitenlandse financiering.

# Onderzoekers van RAND konden slechts een beperkt aantal gevallen achterhalen waarin gebedshuizen vanuit het buitenland donaties ontvingen. Het kabinet werd aangeraden om islamitische instellingen te stimuleren of te dwingen tot meer transparantie over hun financiële huishouding.

Zonder transparantie kan geen wettelijke goedkeuring worden afgegeven aan dergelijke organisaties, omdat ook Nederlandse organisaties zich strikt aan wettelijke regels moeten houden, al worden zij ook gesubsidieerd door de nationale overheid en dus ontstaat een afhankelijkheidsrelatie; dat geldt niet voor de moslimorganisaties.

# Van stichting Waqf uit Eindhoven is bekend dat ze in het verleden geld heeft ontvangen uit Saoedi-Arabië. De stichting is nu betrokken bij de door Qatar gefinancierde salafistenschool in Rotterdam. Ook de Utrechtse moskee Al Fitrah wordt vanuit het buitenland gesteund: liefdadigheidsinstellingen uit Koeweit zouden deze salafistische moskee financieel onderhouden.

We gaan een compleet nieuw islamdebat tegemoet en dat gaat zeker de komende verkiezingen beheersen. Wordt een spannende maar ook boeiende periode!

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/23/hoe-salafistengeld-naar-nederland-stroomt-3963166-a1517665