Tags

,

Dat complotdenken is bepaald niet nieuw in Turkije (Thijl Sunier, Opinie/NRCHANDELSBLAD, 16 augustus)

Het Turkse leger heeft talloze malen in de politiek geïntervenieerd door zich met van alles te bemoeien, schrijft Thijl Sunier.

# De auteur [Ahmet Erdogan, NRC, 9/7)lijkt ook te suggereren dat het leger vanouds bestond uit kemalistische officieren die de scheiding van religie en staat beschermden, maar die nu te maken hebben met infiltratie door religieuze groepen. Het Turkse leger zien als een neutrale waakhond van de staat, is echter net als het bestaan van een parallelle structuur een hardnekkige, maar nauwelijks onderbouwde voorstelling van zaken. Juist de verdeeldheid binnen het leger en de rol die het moet spelen in de samenleving is altijd een punt van politieke controverse geweest in Turkije. Het vormde niet zelden een belangrijke kwestie bij verkiezingen.

# Vanaf de jaren veertig, toen Turkije lid van de NAVO werd, heeft het leger altijd uit verschillende fracties en bloedgroepen bestaan. Juist doordat het leger concrete politieke en economische belangen had, was er van eenheid nooit sprake.

# Dat beeld van het leger als hoeder van de seculiere staat doet het goed als mantra, maar gaat volledig voorbij aan het complex van factoren dat aan iedere staatsgreep ten grondslag lag. Die complexiteit negeert Ahmet Erdogan volledig.

Hoogleraar culturele antropologie met de leeropdracht ‘Islam in de Europese samenleving’, Thijl Sunier (VU) maakt gehakt van de opvattingen van een opiniebijdrage van Ahmet Erdogan – geen familie van – en daarmee is weer een misverstand uit de wereld geholpen.

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/15/dat-complotdenken-is-bepaald-niet-nieuw-in-turkije-3769849-a1516395

Advertisements