Tags

, ,

Tekst Krant: Gerben van der Marel • Morgen, ‘Intelligente robot zal mens in identiteitscrisis storten’

Krantentitel: ‘‘ Intelligente robots zullen de mens in een identiteitscrisis storten’’

Technoprofeet Kevin Kelly gaat in zijn onlangs uitgekomen boek The Inevitable op zoek naar ‘de wortels van de digitale transitie’ zodat we nieuwe technologie nóg enthousiaster kunnen omarmen.

# Kelly sprak onlangs in Washington met het ministerie van defensie over de rol die kunstmatige intelligentie zal gaan spelen bij oorlogvoering. Nu is bij elke inzet van wapens de betrokkenheid van een mens vereist. ‘Misschien dat de VS op een gegeven moment besluit hiervan af te stappen. Kunstmatige intelligentie kan doden voorkomen. Robots kun je programmeren zodat ze geen oorlogsmisdaden plegen.’

Hmmm, dit nieuwe beginsel lijkt mooi, maar indien het in verkeerde handen valt…wat dan? Robots zo programmeren dat alleen IS-strijders worden geliquideerd, lijkt best op algemene instemming te kunnen rekenen, en zeker als er op grote schaal gevangenen van IS worden onthoofd, dat nu waarschijnlijk niet meer via videobeelden wordt getoond.

Stapje voor stapje

# Kelly zegt dat elke nieuwe technologie ook nieuwe problemen creëert. Nieuwe technologieën bieden kwaadwillenden nieuwe manieren om vals te spelen, te liegen en te frauderen. Maar dat is geen reden om op de rem te gaan staan. ‘Zolang technologie een fractie meer verbetert aan ons leven dan het vernietigt, is het goed. Ik geloof in incrementele verbeteringen. Een klein procentje verschil is alles wat je nodig hebt voor vooruitgang.’

Waarschijnlijk wordt hier juist het argument genoemd waardoor de Invisible Hand niet werkt zoals de aartsvaders van de economische wetenschap dat voor ogen hadden: ‘elke nieuwe technologie ook nieuwe problemen creëert.’ Het feit dat er steeds nieuwe problemen worden gecreëerd, betekent ook dat die nieuwe problemen moeten worden opgelost en waar dat door de productiesector en dus het bedrijfsleven niet wordt aangepakt of geen oplossing wordt gevonden – of zelfs moedwillig wordt geblokkeerd door Shell waar het gaat om fossiele brandstoffen te blijven handhaven in plaats van in de ban te stoppen ten gunste van duurzame energiebronnen! -, daar dient de overheid in te grijpen om roofbouw tegen te gaan. Daarnaast heeft de overheid moreel ook de taak om ‘kwaadwillenden’, die nieuwe wegen of manieren ontdekken om ethisch onreglementair te handelen, te dwarsbomen.

Wat is kortom die invisible hand méér dan een 19e -eeuwse fantasie, stammend uit een tijd waarin de basisbeginselen van wetenschap werden opgebouwd? Aan de andere kant heb ik de ‘invisible hand’-axioma of paradigma nooit als iets anders beschouwd en begrepen dan een soort van evolutietheorie, maar dat de economische evolutie, die alléén mogelijk wordt als een land een brede scholingsinfrastructuur kent, en dat is geen vanzelfsprekendheid als we terugzien op de Middeleeuwen. Daarom is technologische ontwikkeling alleen mogelijk via een Verlichtingsperiode, maar ook die heeft bijvoorbeeld de moslimwereld ook gekend…in de tijd van de grote veroveringstochten.

Vanwege deze overwegingen en nieuwe ontwikkelingen op technologisch gebied is het nuttig om deze nieuwetijdse dilemma’s aan een publiek debat te onderwerpen!

http://fd.nl/morgen/1163117/intelligente-robot-zal-mens-in-identiteitscrisis-storten?utm_source=fd-now-nieuwsbrief&utm_medium=maillink&utm_content=artikel&utm_campaign=none&s_cid=557