Tags

, , ,

Krantentitel: ‘Wanneer komt die rentestap nou eens?’ (Lenneke Arts, Weekverhaal, Beurs/fd, 4 augustus)

Op een normale handelsdag is het kalm op de handelsvloer van ABN Amro. Terwijl analisten aan de ene kant van de ruimte hun verwachtingen opstellen op basis van macrocijfers, rapporten en statements, bellen handelaren aan de andere kant van de dealingroom met klanten over hun posities. Het gekabbel verandert in een zinderende spanning op een dag waarop een belangrijk monetair besluit valt. Zoals in december, bij de renteverlaging van de ECB. Een schreeuw klonk om klokslag 13.45 uur over de ABN-vloer. De handel lag even plat, terwijl analisten en handelaren aan hun Bloombergschermen gekluisterd zaten om de toelichting van Mario Draghi te bestuderen en de gevolgen daarvan in kaart te brengen.

Hint

Minstens zo belangrijk zijn de rentebesluiten van de Amerikaanse Federal Reserve, de Fed, het stelsel van centrale banken van de grootste economie ter wereld. In de huidige cyclus beheerst een renteverhoging van de Fed grondstoffen, valuta’s en aandelenmarkten wereldwijd. Alles komt in beweging als de Fed besluit het monetaire beleid te verkrappen, of alleen al een hint in die richting geeft.

Tenminste, vooralsnog. De scepsis in de markt lijkt toe te nemen, scepsis over de vraag wanneer die rentestap nu eindelijk komt, en over de invloed ervan. Meerdere malen dit jaar bouwde de Amerikaanse Federal Reserve de spanning op, een kruimelspoor achterlatend in de richting van een renteverhoging in de Verenigde Staten. Zou het? vroegen beleggers zich begin juni nog af. Het was niet de eerste keer dat het vervolgens loos alarm bleek, door tegenvallende macrocijfers.

Spreiding

Vrijdag leken cijfers over de producentenprijzen de kans op een rentestap weer wat te verkleinen. Voorafgaand aan de publicatie rekenden economen die gepeild waren door dataverzamelaar Bloomberg nog op een kans van 22% dat de Federal Reserve eind september een rentestap zet; na de publicatie was dat 18%.

Maar tegen- of meevallende Amerikaanse macrocijfers — vooral die over de groei van de economie en arbeidsmarkt — vormen niet de enige reden dat het moment van een volgende rentestap zich moeilijk laat voorspellen. Ook de verdeeldheid binnen het Amerikaanse stelsel van centrale banken is er een, zegt ‘chief economist’ Han de Jong van ABN Amro. Die verdeeldheid komt volgens hem naar voren in de uitingen van Fed-officials en in Fed-publicaties. ‘Daar zit een grote spreiding in. Ook in de projecties per kwartaal, waarin beschreven wordt waar de rente naartoe gaat, zit een spreiding.’

Uitgeluisterd

Inderdaad is de communicatiestroom vanuit de Fed weinig eenduidig. Hoewel het beleidscomité eind juli hintte op een renteverhoging door de sterke kanten van de economie aan te stippen, zei Fed-bestuurslid Jerome Powell begin deze maand bijvoorbeeld tegen de Financial Times dat hij niet zo’n haast heeft met een volgende stap. ‘Met een inflatiecijfer beneden de doelstelling, denk ik dat we geduldig zijn’, zei hij, de verwachtingen matigend.

Amerika-specialist Philip Marey van Rabobank merkt dat de markt überhaupt niet meer luistert naar de uitspraken van beleidslieden van de Fed. ‘Uitspraken over een renteverhoging moeten echt van Yellen zelf komen, of via een officieel statement.’ Het niet nakomen van de in februari, maart en april ingemasseerde belofte over een renteverhoging in juni komt de instantie volgens Marey duur te staan. ‘Nu moeten ze opnieuw beginnen met de markt overtuigen dat ze het gaan doen. En als de markt dan overtuigd is, moet de economie het ook nog aankunnen. Het wordt een hele toer voor de Fed.’

Kwetsbaarder

Het toegenomen wantrouwen in de markt lijkt de hamvraag naar de achtergrond te drukken: in hoeverre is Amerika eigenlijk klaar voor een volgende stap? Marey is te spreken over de invloed van de positieve arbeidscijfers op het economisch klimaat, maar zet zijn vraagtekens bij de economische groei in de VS. Bovendien merkt hij dat de onzekerheid over de kracht van de Amerikaanse economie is toegenomen, ook bij de Fed zelf. ‘In principe kijken Amerikanen niet zo naar andere economieën, maar dat doen ze steeds meer. Je ziet dat ze kwetsbaarder zijn geworden.’

Die afhankelijkheid van anderen schetst ook De Jong van ABN Amro: ‘De Fed wordt tegengehouden door een internationale omgeving die heftig reageert op rentestappen‘. De hoofdeconoom noemt de grote hoeveelheid dollarschuld buiten de VS als oorzaak voor die heftige reacties in het buitenland. Een stijgende dollar — in de regel het effect van een renteverhoging — brengt opkomende markten in de problemen.

De dollarleningen die bedrijven en instellingen aldaar in dollars zijn aangegaan vanwege de lage rente worden dan immers duurder en moeilijker om af te betalen. En dat raakt vervolgens weer de VS zelf. ‘Dat maakt het lastig voor de Fed‘, resumeert De Jong, terwijl hij benadrukt dat de VS eigenlijk wel klaar zijn voor een volgende rentestap, vanwege een ‘redelijk draaiende economie’ en een licht positieve inflatie. ‘Dit renteniveau past daar niet bij, het zou eigenlijk hoger moeten zijn.’

Ontleed

Een ding is zeker: de vier renteverhogingen waar Yellen het ooit over had, zitten er niet meer in, met nog drie Fed-vergaderingen in de agenda. De notulen van de Fed-vergadering van eind juli die volgende week verschijnen kunnen nog een tipje van de sluier oplichten en zullen ook weer woord voor woord ontleed worden door beleggers en analisten. September lijkt sowieso te vroeg, de marktverwachting volgend. November is ook geen makkelijk moment, met de Amerikaanse verkiezingen voor de deur. Dan blijft december over. Zowel De Jong als Marey houdt rekening met die optie. Economen die gepolst zijn door persbureau Bloomberg schatten de kans op ruim 40%.

Het zou Marey niet verbazen als de VS nog jaren opgescheept zit met een lage rente. En — het lange herstelproces van de laatste crisis doortrekkend — het zou hem evenmin verbazen als het land in recessie komt nog voordat de volgende rentestap is genomen.

In deze beschouwing worden erg overzichtelijk alle deelaspecten benoemd die het een begrijpelijk maken dat besluitvorming van alle centrale banken, waar ook ter wereld, (erg) moeilijk te nemen zijn.

http://fd.nl/beurs/1163442/scepsis-rond-federal-reserve-neemt-toe-wanneer-komt-die-rentestap-nu

Advertisements