Tags

, ,

Vervolg op: Een gisting van nieuwe ideeën (Hans Wansink, Opinie & Debat/de Volkskrant, 6 augustus)

De crisis heeft onder economen tot een explosie van creativiteit geleid. Liberale economen kwamen tot bezinning, kritische economen kregen de wind in de zeilen.

‘Al mijn gesprekspartners deden meewarig over de belabberde prestaties van de eurozone’

‘Abram de Swaan: ‘Alle tegenspraak kon worden afgedaan als sentimenteel obscurantisme’

Een vervolg op de voorgaande blog aangezien het idee van een ‘ademende’ muntunie een nieuw thema is:

# Vandaar dat Sinn pleit voor een ‘ademende muntunie’, met als mogelijkheid voor landen als Griekenland om de euro tijdelijk te verlaten, vervolgens te devalueren en weer terug te keren in de eurozone wanneer het concurrentievermogen is hersteld.

Onduidelijk is of de Griekse terugkeer naar de drachme ook betekent dat diezelfde drachme weer wordt afgeschaft bij terugkeer in de eurozone, omdat twee officiële munteenheden niet kunnen werken naast elkaar. Of is dat soms (theoretisch) wel mogelijk, zodat ieder dubbele munteenheid gaat ontstaan?

Advertisements