Tags

, ,

Horst Seehofer (Economie & Politiek/fd, 31 juli)

De Beierse premier Horst Seehofer distantieert zich van de uitspraak ‘wir schaffen das’, van bondskanselier Angela Merkel. De leider van de Beierse christendemocratische CSU – de zusterpartij van Merkels CDU – kan zich die uitspraak ‘met de beste wil van de wereld niet eigen maken’, zo zei hij tijdens de jaarlijkse persconferentie van de Beierse regering.

Het is moeilijk om deze Beierse uitspraak op de juiste waarde te schatten, aangezien het zowel serieuze kritiek kan betekenen op Merkel, maar ook een één-tweetje met haar. Natuurlijk is het een schaduwzijde van Mutti Merkel dat zij haar gevoelskant onvoldoende kan laten zien, want door die handicap kan zij ook moeilijk aangeven dat haar beleid mogelijk te optimistisch was en dat het beleid moet worden bijgesteld. In dat geval was er sprake van een 1-2’tje, aangezien er dan op termijn sprake kan zijn van een minder rigoureus voortzetting van dat beleid. Maar het is ook mogelijk dat Merkel vindt dat er eerst doorgezet moet worden, alvorens terugtrekkende bewegingen gemaakt worden. Je hoeft individuele asielzoekers die psychische problemen hebben, of erg verwarrend overkomen, niet direct te gebruiken om het hele beleid terug te draaien. Dat is immers ook geen staatsmanschap. Maar dat laat onverlet dat de bondskanselier meer begrip moet tonen voor de gevoelens van onvrede die er onder de bevolking leven. En tot slot is dit ‘genereuze’ beleid een belangrijke les voor Europa en de EU, hoe om te gaan met deze bijverschijnselen van de migratiestromen. Wij mogen als Europeanen best uit onze eigen comfortzone uitkomen, bij gelegenheid als de omstandigheden dat vragen.

# Merkel verdedigde afgelopen donderdag haar ruimhartige asielbeleid, na een week waarin Duitsland twee keer toneel was van een terreuractie door een vluchteling. Terwijl de kritiek op de kanselier aanzwelt, herhaalde ze haar mantra ‘wir schaffen das’. ‘Ik ben er nog steeds van overtuigd dat we deze historische opgave tot een goed einde brengen’, aldus Merkel. Ze sprak over een 9-puntenplan om de kans op aanslagen te verkleinen.

De tegenstelling die hier wordt benoemd is een ruimhartig asielbeleid tegenover terreuracties door vluchtelingen. Maar moet een verwarde actie van enkelingen als een ‘terreuractie’ worden omschreven? Dat lijkt me niet noodzakelijk. Wel als er terreur wordt uitgeoefend door oud-IS-strijders uit Syrië; dat staat buiten kijf. Maar vermoedelijk is de helft van de hele asielzoekerspopulatie ‘verminkt’ door oorlogs- en vluchtroute-trauma’s, en daar dat iedere EU-lidstaat antwoorden op moeten ontwikkelen. En grenzen sluiten kan slechts als internationale verdragen dat toelaten, niet zomaar op voorhand zoals de populisten dat zo graag beweren.

# De CSU van Seehofer is al langer kritisch op het asielbeleid van Merkel, maar hij had nog niet eerder zo openlijk kritiek geuit op de uitspraak ‘wir schaffen das’. De Beierse premier vindt de voorstellen van Merkel niet ver genoeg gaan. ‘Een beperking van de immigratiestroom is broodnodig voor de veiligheid in ons land’, aldus Seehofer.

Omdat met de ‘migrantenhordes’ van de huidige omvang geen historische precedenten bestaan, is het moeilijk om direct de juiste piketpaaltjes in de grond te slaan. Maar de ontwikkelingen in buurland Duitsland dient ook voor ons een voorbereiding te zijn hoe te reageren als dezelfde verschijnselen zich ook in ons land gaan voordoen. Of de meer georganiseerde acties zoals in Frankrijk en België.

http://fd.nl/economie-politiek/1162046/beierse-premier-distantieert-zich-van-wir-schaffen-das