Tags

,

(Ingezonden brief Ron Hogenboom, De Zilk, Opinie/fd, 30 juli)  # Lukas Daalder slaat in zijn column van 18 juli (‘De centrale bank als spons’) opnieuw de spijker op zijn kop. Waar is menig centraal bankier toch mee bezig? Ook ik betwijfel of Draghi’s beleid de kansen van de miljoenen Zuid-Europese werklozen op een baan verhoogt. De ECB-opkoopactie verschaft in ieder geval veel politici een excuus om niet te hervormen. En alleen een wezenlijke verbetering van het ondernemingsklimaat kan de noodzakelijke impuls aan de economische bedrijvigheid in landen als Italië en Portugal geven. Daar is ook alle ruimte voor, zo blijkt uit de ‘IMD Competitiveness Scoreboard 2016’. Het eerste Zuid-Europese land, Frankrijk, staat op plaats 32 van deze mondiale ranglijst van landen met het aantrekkelijkste investerings- en vestigingsklimaat. Daar moet dus iets aan veranderen wil de economische groei in Zuid-Europa duurzaam terugkeren. Een andere manier is er niet; het is een illusie te denken dat gratis ECB-geld, Juncker-investeringen uit Brussel of een 2% hoger overheidstekort structureel miljoenen banen in het Zuid-Europese bedrijfsleven kunnen creëren.

Mijns inziens wordt hier een te simplistische redenering opgehangen. Het is logisch dat aan Draghi’s maatregelen getwijfeld wordt of ze wel resultaat zullen opleveren in de zuidelijke lidstaten, maar er bestaat een soort eenstemmigheid wereldwijd onder de centrale bankiers, dat de geldpers laten draaien de enige oplossing is van de huidige problemen.

 In de tweede plaats kan over Italië, Portugal en Frankrijk, om over Spanje maar te zwijgen, worden vastgesteld dat er inderdaad dringend noodzakelijke hervormingen gewenst zijn, maar die kunnen niet met een toverstafje worden doorgevoerd omdat de politieke cultuur daar helemaal niet op afgestemd is. Dat maakt de EU van de  tweesnelheden alleen maar noodzakelijker om die in te stellen. Dat is het kernprobleem en zolang daarover geen besluit wordt genomen door het Europees Parlement en de Europese Commissie, kan de EU tot sint juttemis om de hete brei blijven heen draaien of eraan hangen.

In de derde plaats en als slotconclusie is dat alle laboratoriumomstandigheden van het Europese project de economische theorie zodanig hebben veranderd dat er geen geldige theorie meer over is gebleven en we naar een nieuwe 21e-eeuwse economische unie-theorie moeten groeien in een postindustriële natiestaat, in combinatie met een economische Unie-samenwerking. Daarin past een 2% hoger overheidstekort. Ik heb tot nu toe de 4% verdedigd i.p.v. de huidige 3%. Dit laatste percentage komt neer op kapitaalsvernietiging.

Advertisements