Tags

,

(ingezonden brief Willem van Noort, te Reeuwijk, Opinie/fd, 30 juli)

# De gebeurtenissen in Turkije en de polarisatie die zij veroorzaken in Nederland vragen om een herbezinning op dubbele nationaliteit. Personen met een dubbel paspoort hebben een economische loyaliteit aan het land dat hun inkomen of uitkering financiert en een emotioneel-politieke loyaliteit aan hun thuisland. Deze zelfgekozen etnische profilering vormt een bedreiging voor het bestuursmodel dat westerse democratieën in het algemeen en Nederland in het bijzonder zo welvarend heeft gemaakt. Goed bestuur (good governance) wordt pas dan bereikt, als leiderschap wordt ingevuld door personen die vaardig zijn én die primair de gemeenschap waaraan zij leiding geven, willen dienen. Daarbij is liefde en respect voor álle personen van die gemeenschap een absolute voorwaarde. Die eenduidigheid is bij een dubbele nationaliteit in het geding. Het merendeel van personen met een dubbel paspoort, profileert zich etnisch en doet daarmee aan clanvorming.

Feit is inmiddels – sinds de weigering van Wilders in de Kamer om bewindslieden met een dubbel paspoort te benoemen – dat er twee soorten ‘dubbele paspoorten’ bestaan: etnische bezitters ervan en zakelijke. Wat die laatste categorie betreft, dat zijn de mondiale handels- en zakenlieden, die meer op een lijnvlucht of in een hotel leven dan in hun eigen huis/huizen op verschillende continenten. De ‘Wilders’-kwestie speelde tijdens de formatie van het kabinet Balkende-IV (februari 2007), toen Turks-Nederlandse politici (Albayrak en Aboutaleb) tot staatssecretaris werden benoemd. Toen kon niemand vermoeden dat de combinatie van een Turks en Nederlands paspoort tot de huidige polarisatie in ons land tussen Erdogan- en Gülenaanhangers zou gaan leiden, en dat is op dit moment ook nog niet duidelijk. Maar wat niemand toen voor mogelijk hield, was de oproep van de Turkse overheid om Turkse Nederlanders zich loyaal te laten verklaren aan een typisch Turkse kwestie die in NL zelf onmogelijk is of zou zijn. Een cultuurverschil, zullen we maar zeggen. We wachten ook af wat een debat na het huidige reces gaat opleveren.

# Wat het Nederlanderschap voor iedereen zo aantrekkelijk maakt, is de vrije, open en welvarende economie die is ontstaan dankzij goed bestuur, wars van vriendjespolitiek of discriminatie. Het dubbele paspoort en de etnische profilering die daarmee samengaat, is de bijl aan de wortel van ons succesvolle bestuursmodel. Wie kiest voor een (permanent) economisch bestaan in Nederland, dient onverkort te kiezen voor ons succesvolle bestuursmodel en moet onvoorwaardelijk kiezen voor dat éne, Nederlandse, paspoort.

De vraag is of de Turkse Nederlanders of Nederturken als de Erdogan-aanhangers dit adagium zullen gaan volgen. Dat lijkt niet waarschijnlijk en dan zal er een terugkeer naar hun eigen vaderland noodzakelijk zijn. Want de huidige verschijnselen van vijandigheid en bedreigingen aan het adres van Gülenaanhangers is bij ons wettelijk verboden.

Advertisements