Tags

, , ,

Politiek/fd, 29 juli)

Nucleaire industrie

Het megaproject is in Frankrijk omstreden, omdat de vrees is dat EDF zijn eigen financiële graf graaft

# Vlak voor de beslissende vergadering stapte een van de leden, Gérard Mangin, uit onvrede op. Hij kan zich er niet in vinden dat het bedrijf voluit kiest voor kernenergie. Volgens Mangin had EDF zijn kaarten juist op duurzame energie moeten [in]zetten om een Franse ‘Energiewende’ in te luiden.

Hij is bijna als eenling die protest aantekent, een éénling in de energiediscussie waarin het inzicht is doorgebroken dat kernenergie – ondanks het gebrek aan CO2-uitstoot, maar met het levensgevaarlijke kernafval en dat is dus de paradox van dit type energie – geen duurzame energie genoemd mag worden. Kernenergie is pas dan duurzaam als er een 100% garantie bestaat dat er veilige centrales mogelijk zijn maar dat blijkt onder de huidige omstandigheden een absolute illusie, zoals hieronder blijkt hoe moeizaam kerncentrales van de grond komen en dat is de stand van zaken van dit moment. Over toekomstige generaties valt nog niets met zekerheid te zeggen. En eigenlijk zou alleen met kernfusie gewerkt moeten worden, maar ook die troefkaart is nog lang niet commercieel realiseerbaar.

Daarbij komt ook keer op keer de denkfout van minister Kamp die blijft herhalen dat er met kernenergie gewerkt moet worden zolang er geen voldoende duurzame energiebronnen op de markt bestaan. In de overgangsperiode naar duurzame energie zal immers ook voorzien moeten worden in stabiele energieleveranties en volgens de minister is dat niet mogelijk zonder kernenergie. Denkfout: concentreer je dat op andere vormen van duurzame energie, zoals wind-, water- en getijdenenergie, alsmede geothermie, en dat kan zonder nieuwe kerncentrales.

# In maart gaf de financiële top man van EDF, Thomas Piquemal, er al de brui aan, maar om andere redenen, dan Mangin. Volgens Piquemal is EDF niet in staat om de twee hypermoderne EPR-reactoren in Hinckley Point, die €221 mrd gaan kosten, op tijd op te leveren. Twee derde van dat bedrag komt voor rekening van EDF. Lopende EPR-projecten in Frankrijk en Finland leveren al jaren grote problemen op. Als ook Hinkley Point een probleem ontstaat gaat EDF, dat al met schuld kampt, diep in de rode cijfers, voorspelde Piquemal.

Uit deze praktijkomschrijving blijkt al hoe moeizaam (gloed)nieuwe kerncentrales worden opgebouwd. De politiek in ons land heeft zich klaarblijkelijk volledig in de luren laten leggen door de klassieke energieopvattingen en de Shell-lobby is dus veel te sterk achter de schermen.

Advertisements