Tags

, , ,

Eisen bij nieuw Nederlanderschap (Jos Verlaan, Binnenland/NRC HANDELSBLAD, 21 november 2001)

Het Nederlanderschap is minder vrijblijvend dan ooit. Minister Van Boxtel schreef een nota vol voorwaarden waaraan nieuwkomers moeten voldoen . zelfs imams worden ingeburgerd.

# Toekenning van het Nederlands staatsburgerschap als het ultieme bewijs van geslaagde integratie en burgerschap.

# Van Boxtel wil dat nieuwe Nederlandse staatsburgers ten minste kennis hebben van de grondbeginselen van de democratische rechtsorde. Het moet onderdeel worden van de naturalisatietoets, voorafgaand aan de officiële uitreiking van het Nederlandse paspoort. De nieuwe staatsburger moet zich verbonden weten met de Nederlandse samenleving en haar elementaire waarden accepteren. Zo schrijft van Boxtel.

# Het Nederlanderschap verhoudt zich volgens de minister ook niet klakkeloos met het recht van nieuwe staatsburgers om ook zijn oorspronkelijke nationaliteit te behouden, zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vorige maand bepleitte.