Tags

, ,

‘Islamhaat in EU zichtbaar’ (Hetty van Rooij, Haagsche Courant, 24 mei 2002)

De aanslagen van 11 september trekken diepe sporen door Europa. In alle EU-landen is een verhoogde vijandigheid tegenover moslims en joden waar te nemen en de houding ten opzichte van vreemdelingen wordt beheerst door angst.

# De situatie in Nederland is zelfs ‘zorgelijk’, omdat vooroordelen tegenover moslims en Arabieren steeds meer ruimte krijgen. Dit schrijft het Europese bureau voor racisme en vreemdelingenhaat (EUMC), een ‘waakhond’ van de EU die regelmatig rapporteert over de houding van de Europese burger ten opzichte van vreemdelingen.

# Na de Amerikaanse aanslagen op 11 september voerde het in Wenen gevestigde bureau een breed onderzoek uit in vijftien EU-lidstaten. De conclusies zijn somber: in heel Europa worden islamitische gemeenschappen het slachtoffer van racistische en ‘moslimhaat’, ondanks prijzenswaardige pogingen van politici en organisaties om begrip te kweken en bruggen te slaan.

# In Nederland registreerde het centrum in de maanden na de aanslagen een groot aantal incidenten, variërend van een Amsterdamse buschauffeur die een vrouw met een hoofddoek weigert tot brandstichting in een moskee in Zwolle. Fysiek geweld tegen personen is betrekkelijk zeldzaam. Het ergste incident betreft een Afghaanse taxichauffeur die door drie mannen in Londen in elkaar werd geslagen. Vooral vrouwen – veelal met hoofddoek en kinderen worden nageroepen en uitgelachen, rapporteert het EUMC.

# Directeur Beate Winkler: “Overal in Europa is een atmosfeer geschapen waarin moslims moeten verklaren dat ze geen terrorist zijn.” Het centrum constateert ook een toename van ‘islamofobie’ in Europese wijken en gebieden waar geen moslims wonen. “De gevoelens zitten kennelijk heel diep”, aldus Winkler. Het EUMC roept politieke leiders op om de gemoederen zoveel mogelijk tot bedaren te brengen en door woord en gebaar duidelijk te maken dat islamhaat niet acceptabel is. Het effect van de woorden van Pim Fortuyn, die de islam een ‘achterlijke cultuur’ noemde en die uitspraak pas na een storm van kritiek nuanceerde, is in het onderzoek niet meegenomen.

Dit artikel vond ik per toeval terug in mijn archief en vond het de moeite waard om alsnog in een blog om te zetten. Niet alleen omdat 9/11 een complete schokgolf veroorzaakte in het westen, en menigeen – waaronder een collega – dacht dat de Derde Wereldoorlog was uitgebroken. Maar de islamhaat die sindsdien is aangewakkerd, en die aansloot op de migratie van Turken en Marokkanen in EU-lidstaten, wordt ‘spontaan’ gecombineerd met Jodenhaat die waarmee kinderen in islamitische kring traditioneel worden opgevoed en vice versa, versterkten elkaar want ook Joodse kinderen worden met wantrouwen opgevoed tegenover andere monotheïstische religies. En met name de jongeren van beide religies hebben – lees: nemen – onderling in ons land de ruimte om zich zo te uiten, aangezien de correctie op straat tot het minimale is verschrompeld door reacties van onze ‘beruchte’ jongeren die erg asserties optreden. Dat is – aanvankelijk – voor de islamitische en Joodse kinderen ongewoon. Maar die kinderen nemen die slechte gewoonten razendsnel over. En in beide godsdiensten bestaat ook het homoverbod en daarmee is de homehaat in gelijke mate gegroeid en geëxploiteerd, terwijl wij dachten dat we dat probleem overwonnen hadden. Niet dus, dankzij godsdienstige opvoedingspatronen, want diezelfde attitude bestaat ook in gereformeerde en vroeger ook in katholieke kring. Alleen vrijzinnigen waren van nature toleranter. Verschil moet er zijn.